Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Användningsområden / Papperstillverkare återvinner energi med hjälp av Atlas Copco

Papperstillverkare återvinner energi med hjälp av Atlas Copco

2012-08-02

Tack vare installation av en central styrenhet och en kompressor med variabel varvtalsstyrning från Atlas Copco har elkostnaderna minskat avsevärt för papperstillverkaren Stora Enso i Tyskland. Enligt driftshanteringsteamet (eller verkstadsteamet), har företaget sänkt kostnaderna för tryckluftsgenerering med 30 %. Om man tar med alla nödvändiga anpassningsåtgärder i beräkningen har hela investeringen amorterats på bara ett år.

K1112_02_Atlas_Copco_ZH_und_ZR_Kompressoren_bei_Stora_Enso_12x18.jpg
På sin anläggning i Hagen producerar Stora Enso nära en halv miljon ton papper per år, vilket motsvarar nästan 6 250 000 000 A4-papper. Ca 170 000 m3 tryckluft måste genereras varje dag för att hålla pappersmaskiner, kalandrar, rullmaskiner och saxverk i drift. Fem kompressorer matar det interna tryckluftssystemet och täcker det varierande behovet, som i topparna snabbt kan nå 5 000 m3/h. 2010 beslutade företaget att optimera sitt tryckluftssystem och installerade en central styrenhet av typen ES 130 T, samt en ZR 315 VSD-kompressor från Atlas Copco. ES 130 T styr kompressorer av flera storlekar och typer från olika tillverkare. Systemet testar, sparar och analyserar för att säkerställa att de mest lämpliga kompressorerna aktiveras. Detta resulterar i att uteffekten för de fem anslutna maskinerna, i fråga om total energi, är inriktad på att uppnå den optimala driftpunkten och justeras kontinuerligt för att uppfylla kraven. Den här optimerade driften innebär inte bara att energiförbrukning, koldioxidutsläpp och kostnader minskas drastiskt, den har även en positiv inverkan på kompressorernas livslängd.

Stora Enso har också investerat i en ny ZR 315 VSD-kompressor (drivning med variabelt varvtal). Stjepan Horvat, ansvarig ingenjör för tryckluftsförsörjningen på anläggningen i Hagen, säger: ”Vi har haft problem med att våra högpresterande kompressorer konstant växlade mellan full belastning och tomgång, och styrenheten krävde ibland en turbofunktion i bara två minuter.” Efter installationsuppgraderingen tillhandahåller nu de ursprungliga turbokompressorerna – som drivs i sitt reglerområde på 70 till 100 % – den baslast av tryckluft som krävs, medan ZR315 VSD – tack vare varvtalsregleringen – främst fungerar i dellastområdet för att när som helst motsvara det skiftande behovet av tryckluft. En beprövad kombination av kompressorteknik som undviker extremt lång tomgång, stora mängder av förlorad energi och höga koldioxidutsläpp. När den centrala styrenheten och VSD-kompressorerna hade installerats sjönk Stora Ensos energiförbrukning med 30 %. Detta innebär att företagets hela investering har amorterats inom ett år.

På Stora Enso har hållbarhet och energibesparing ännu en dimension: Värmen som avgår från kompressorerna används två gånger. På vintern värmer den upp produktionshallen och på sommaren förvärmer den processvattnet som behövs för produktion.

Om du vill ha mer information kontaktar du

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco cirka 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder). Läs mer på http://www.atlascopco.com/.

Oil-free Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför oljefria luftkompressorer för alla typer av industrier över hela världen där luftkvaliteten är av stor vikt, samt oljeinsprutade kompressorer för mindre kritiska tillämpningar. Fokus ligger på luftoptimeringssystem och kvalitetsluftslösningar för att förbättra kundernas produktivitet ytterligare. Divisionens huvudkontor ligger i Shanghai och de största produktionsenheterna finns i Belgien, Kina, Indien och Brasilien.