Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Kalender / Atlas Copco utbetalning av utdelning 3 KR

Atlas Copco utbetalning av utdelning 3 KR

Utdelning och automatiskt inlösenförfarande 

Vid årsstämman godkändes styrelsens föreslag om en ordinarie utdelning om SEK 6.00 (5.50) per aktie för verksamhetsåret 2014. Utdelningen kommer att betalas ut i två lika stora delar. Den årliga utdelningstillväxten för femårsperioden 2010–2014 har uppgått till 15%. Under samma period har utdelningen i genomsnitt uppgått till 52% av resultat per aktie före utspädning.

Ett automatiskt inlösenförfarande där varje aktie delas upp i en ordinarie aktie och en inlösenaktie godkändes även vid årsstämman. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för SEK 6.00 per aktie.

Här hittar du mer information om inlösen. 

Föreslagna preliminära datum*Belopp Handel utan rätt till utdelningAvstämningsdagBetalningHandel i inlösenaktier
Första utdelningsbetalningenSEK 3.0029 april, 201530 april, 20156 maj, 2015-
Andra  utdelningsbetalningenSEK 3.0029 oktober, 201530 oktober, 20154 november, 2015-
Aktiesplit och automatiskt inlösenSEK 6.0015 maj, 201518 maj, 2015Runt den 16 juni, 201519 maj – 9 juni, 2015