Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Lokala företagsnyheter / Atlas Copco åter med i Dow Jones hållbarhetsindex

Atlas Copco åter med i Dow Jones hållbarhetsindex

2011-09-08

Stockholm den 8 september 2011: Atlas Copco har valts in som ny medlem i Dow Jones hållbarhetsindex, som listar världens ledande hållbarhetsdrivna företag.

Från och med den 19 september kommer Atlas Copco AB att ingå i Dow Jones Sustainability World Index och i Dow Jones Sustainability Europe Index. För fondförvaltare med fokus på investeringar i hållbara bolag ger dessa index en måttstock för att kunna utvärdera utvecklingen hos deras innehav.

”Atlas Copco står för hållbar produktivitet, vilket kommer att stödja en god långsiktig  utveckling, ekonomiskt såväl som sett till hur vi påverkar miljön och samhället,” säger Annika Berglund, kommunikationsdirektör. ”Vi är mycket glada att återigen inkluderas i Dow Jones hållbarhetsindex, eftersom det bekräftar vilken profil vi har för investerare som fokuserar på denna typ av frågor.”

I februari introducerade Atlas Copco nya mål för hållbar, lönsam utveckling. Bland dessa mål ingår att förbättra kundernas energieffektivitet med 20% till och med år 2020, att minska koncernens koldioxidutsläpp med 20% under samma tidsperiod, samt att upprätthålla en nolltolerans för mutor och korruption.

Atlas Copco ingick senast i Dow Jones hållbarhetsindex för perioden 2007/2008. Medlemskap i hållbarhetsindexen baseras på en årlig utvärdering och jämförelse med andra bolag i samma bransch. Utvärderingen fokuserar på man hanterar de möjligheter och risker som uppstår i samband med ekonomiska, miljömässiga och sociala trender. Aspekter som bolagets styrning och strategi tas med i beräkningen, såväl som nyckeltal avseende bland annat utsläpp och avfall. För mer, se www.sustainability-indexes.com.

För ytterligare information kontakta:

  • Daniel Frykholm, Presschef
    08 743 8060 eller 070 865 8060
Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.