Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Lokala företagsnyheter / Atlas Copco får erkännande för sitt arbete mot HIV/AIDS

Atlas Copco får erkännande för sitt arbete mot HIV/AIDS

2009-12-01

Atlas Copco Sydafrikas arbete för att minska effekterna av HIV/AIDS bland de anställda får i år ett erkännande i och med utmärkelsen Swedish Workplace HIV and AIDS Programme (SWHAP) (HIV- och AIDS-programmet på svenska arbetsplatser).

SWHAP-utmärkelsen introducerades 2008 för att uppmuntra och belöna framgångsrika och nydanande initiativ på arbetsplatsen. Syftet är att främja engagemang på arbetsplatsnivå för att förhindra spridningen av HIV och AIDS och lindra effekterna av HIV-pandemin.

"Vi är väldigt stolta över att ha fått det här erkännandet av att våra ansträngningar har bidragit till att hjälpa människor till ett bättre liv," säger Jo Cronstedt, Vice President Public Affairs på Atlas Copco AB. "Vi vill att våra program ska bidra till att öka medvetenheten om HIV bland de anställda, deras familjer och i samhället och att de ska minska dramatiken kring infektionen och ingjuta hopp."

SWHAP-styrelsens motivering för utmärkelsen är: "Tack vare sitt kontinuerliga engagemang och stöd har Atlas Copco skapat ett hållbart arbetsplatsprogram för HIV/AIDS sedan 2003. Framgången beror på de anställdas deltagande och att ledningen har byggt upp en tillit runt programmet. Fördelen är att inga anställda som först fick ett negativt testresultat senare har fått ett positivt resultat. En ytterligare fördel är att programmet även har resulterat i en minskning på uppskattningsvis en miljon sydafrikanska rand i riskkostnader per år inom pensionssystemet, vilket också gynnar de anställda."

SWHAP är ett samarbete mellan Näringslivets Internationella Råd (NIR) och IF Metall och syftar till att bidra till att etablera och/eller stödja HIV- och AIDS-program på arbetsplatser med svensk anknytning i Afrika söder om Sahara. SWHAP drivs för närvarande i Botswana, Kenya, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Programmet medfinansieras av Sida.

Andra nominerade för det här årets utmärkelse inkluderade Atlas Copco Zambia. Utmärkelsen delades ut till Atlas Copco vid en ceremoni den första december i Stockholm.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktiva industriella lösningar. Produkterna och tjänsterna omfattar allt från trycklufts- och gasutrustning, generatorer, anläggnings- och gruvteknikutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterade tjänster för eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartner, och med över 136 års erfarenhet i ryggen, skapar Atlas Copco innovationer som ger överlägsen produktivitet. Gruppen har sitt huvudkontor i Stockholm och finns över hela världen i mer än 160 länder. Under 2008 hade Atlas Copco 34 000 anställda och intäkter på SEK 74 miljarder (EUR 7,7 miljarder). Mer information hittar du på www.atlascopco.se .