Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Lokala företagsnyheter / Nya emissionsvärden för verktygsvibrationer

Nya emissionsvärden för verktygsvibrationer

2010-04-12

I enlighet med ett nytt EU-maskindirektiv, 2006/42/EG, som började gälla vid slutet av 2009, måste verktygstillverkare med Europa som marknad vara redo ”att redovisa totala vibrationsvärden” i dokumentationen som medföljer varje verktyg. Det innebär att vibrationer ska mätas i tre dimensioner istället för bara utmed en axel, som tidigare var fallet.

Uppdaterad dokumentation och litteratur

vibrations- och bulleremissioner för eldrivna verktyg

Atlas Copco har ett välutrustat laboratorium för mätning av buller- och vibrationsemissioner från verktyg.


På alla nya verktyg som utvecklats av Atlas Copco på senare tid har vibrationsemissioner mätts upp både i en och tre dimensioner.
För att uppfylla den nya lagstiftningen har Atlas Copco nu dessutom genomfört mätningar i tre axlar på alla befintliga verktyg och uppdaterat all relevant dokumentation och teknisk litteratur.
 
Revidera vibrationsstandarderna

Alla emissionsstandarder för vibration har också behövt revideras. Lars Skogsberg, chef för Product Ergonomics Group hos Atlas Copco Tools är även sammankallande för ISO-arbetsgruppen som ansvarar för att revidera standarderna för icke-elektriska verktyg: ”Vi måste följa direktivet för att få sätta CE-symbolen på våra verktyg. Det kan leda till en del förvirring. Kunder brukar välja verktyget med det lägsta redovisade vibrationsvärdet och de nya värdena är nu oftast högre än de gamla värdena. Eftersom det inte går att jämföra värdena, blir det viktigt att veta vilken standard värdena refererar till. Det förklarar vi i detalj på vår webbplats.”

Mer information och filer att hämta finns på www.atlascopco.com/tools/ergonomics

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik utvecklar, tillverkar och marknadsför industriverktyg, monteringssystem, produkter för eftermarknaden, programvara och tjänster. Företaget innoverar för hållbar produktivitet i tillämpningar för fordons- och flygplansindustrin, verkstadsindustrin, underhåll samt fordonsservice världen över. De främsta anläggningarna för produktutveckling och tillverkning finns i Sverige, Kina, Frankrike, Ungern och Japan. Mer information finns på www.atlascopco.com.