Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Lokala företagsnyheter / Atlas Copco Tools breddar erbjudandet mot nya industribranscher

Atlas Copco Tools breddar erbjudandet mot nya industribranscher

2014-04-07

Stockholm den 7 april 2014: Ett nytt distributörsavtal för Sverige avseende Rapid-Torcs program har tecknats mellan Atlas Copco Tools Sverige och det nystartade bolaget AB Torque Elite in Sweden i Flen.

Samarbetet öppnar för möjligheter att nå ut med breda åtdragningslösningar till den tyngre svenska industrin.

För gruv-, stål-, process-, gas-, varvs- och vindkraftsindustrin samt andra tyngre svenska industri-branscher har hög kvalitet inom åtdragningsteknik stor betydelse för att minimera underhållskostnader och produktionsstörningar samt öka produktiviteten.

Det är till dessa tyngre industrisektorer som det nystartade bolaget Torque Elite in Sweden i samarbete med Atlas Copco kommer att erbjuda breda helhetslösningar med exempelvis hydrauliska momentnycklar från Rapid-Torc, utbildningsstöd, service och kalibreringstjänster.

Jérome Uliana, General Manager för Atlas Copco Tools Nordic som är marknadsledande på industriverktyg och monteringssystem, ser goda möjligheter att nå en mycket stark marknadsposition även inom den tyngre industrin. Det nya distributörsavtalet betecknar han som betydelsefullt.

- Torque Elite in Sweden blir en viktig marknadskanal för oss då företaget har knutit till sig personer med spetskompetens och lång erfarenhet från de branscher där vi nu satsar för att snabbt bygga upp en stark marknadsposition, säger Jérome Uliana.

Mats Rahmström, affärsområdeschef för Atlas Copco Industrial Technique, ser också en betydande marknadspotential i det kundsegmentet som står i fokus för samarbetet med Torque Elite in Sweden.

- Förvärvet av USA-baserade Rapid-Torc som vi gjorde förra året öppnade möjligheter att nå ut till delvis nya industribranscher även på den svenska marknaden. De produkter som ingår i Rapid-Torcs program passar mycket väl in i den långsiktiga satsning som Torque Elite in Sweden nu gör för att nå en ledande position som leverantör av breda åtdragningslösningar till den tyngre industrin, säger Mats Rahmström.

Anders Skoog, VD för Torque Elite in Sweden, menar att företagets möjligheter att erbjuda breda lösningar tillgodoser ett viktigt industribehov.

- Vår ambition är att erbjuda ett mer lättillgängligt och heltäckande stöd än vad industrin har tillgång till idag.  Styrkan i vårt erbjudande är att vi finns nära den svenska industrin och därmed drastiskt kan korta tiden mellan att ett problem uppstår och att det fått en lösning. Vi vet att vi har ett starkt erbjudande och givetvis är vi fantastiskt glada över det distributörsavtal som tecknats, avslutar Anders Skoog.

För mer information var vänlig kontakta:


Atlas Copco
är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och en omsättning på 90.5 miljarder kronor.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och tjänster genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.