Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Ministern: "Svensk industri kan bli klimatvinnare"

Ministern: "Svensk industri kan bli klimatvinnare"

Omställningen till ett klimatvänligare samhälle är inte enkel, men möjligheterna är stora. Svensk industri har goda chanser att bli vinnare, sa infrastrukturminister Anna Johansson på Atlas Copcos Luciaseminarium förra veckan.

Atlas Copco Sweden - Anna Johansson
Infrastrukturminister Anna Johansson är ansvarig för ett område som på många sätt påverkar vardagen i Sverige. Att planera för utbyggnad och skötsel av vägar och järnvägar är nära kopplat till såväl miljömål och arbetsmarknad som till industrins exportkapacitet och bostadsbyggandet i landet.

– Min regering har lovat 250 000 nya bostäder och minskad arbetslöshet. För att vi ska lyckas med det krävs att vi har en god infrastruktur som gör att vi kan planera för nya bostäder och för en pendling som gör att människor kan bo på en plats och arbeta på en annan, säger Anna Johansson.

Anna Johansson lyfte också svenska företags oro över en järnväg som inte går att lita på.

– För att Sverige ska kunna fortsätta att vara en stark industrination måste vi ha en väl fungerande transportinfrastruktur. Vi måste vårda det vi har, men också bli bättre. Problemen med järnvägen visar att den inte underhållits på lång tid och godsföretagen litar inte på att tågen kommer som de ska.
Underhållet måste alltså bli bättre, men det är också viktigt att bygga ut infrastrukturen. Inte minst för att klara transportbehoven för en befolkning som ökar samtidigt som miljökraven hårdnar.

– Vi har en bred majoritet i riksdagen för att bygga banor för höghastighetståg mellan våra storstadsområden. Kapaciteten på räls måste ökas för både gods- och persontransporter, vi slår i taket idag, men också för att det är ett miljömässigt bra trafikslag, säger Anna Johansson.
Hon säger att vi just nu befinner oss i en brytningstid vad gäller teknisk utveckling, även om det kanske är först i efterhand som vi kommer att förstå hur stor omställningen var, och att det inte är helt enkelt att fatta politiska beslut i ett sådant läge.

– Vi måste klara av dagens utmaningar och samtidigt planera för en framtid som ser annorlunda ut.

Infrastrukturministern menar att Sverige behöver bli ännu bättre på samverkan mellan offentliga aktörer, forskning och näringsliv för att ta fram produkter som för vårt samhälle framåt och även skapar affärsmöjligheter.

– Det är dags för oss att ställa om, lite till mans. Det är inte business as usual längre, vi kan inte göra som vi gjorde igår. Utmaningarna i den här omställningen är stora, men möjligheterna är minst lika stora. Gör vi rätt kan vi bana väg för fortsatta svenska exportframgångar och bli en av vinnarna i den globala omställningen.