Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Borra var du vill med halverade ljudnivåer

Borra var du vill med halverade ljudnivåer

Med ett ljuddämparsystem från Atlas Copco sänks ljudnivån på en borrigg från nästan 130 decibel till runt 115. Det innebär en halvering av bullret och gör att den har samma ljudnivå som en – diskmaskin. Anledningen till utvecklingen av systemet är att kraven på lägre ljudnivåer ökar i takt med att allt fler jobb görs nära bostadsområden.

– För att kunna följa de regler som finns vid uppdragen i stadsmiljö i så måste jag helt enkelt använda borriggar med ljuddämpare, konstaterar Robin Karlsson på Uppländska Berg AB. Just Uppländska Berg är det första svenska företag som köpt den radiostyrda borriggen FlexiROC T35 som nu finns med ljuddämpare. – Vi köper systemet till radioriggen delvis för att kunna arbeta mer i städerna. Tidigare fanns ljuddämpare bara för större riggar och för mer omfattande produktionsjobb men nu när de även finns på de mindre riggarna så kan vi ta oss an fler uppdrag, och det är naturligtvis enormt positivt, säger han.

En annan anledning till köpet är enligt Robin Karlsson att arbetsmiljön blir bättre för hans kollegor. Ljuddämparen gynnar både operatören och medarbetarna på arbetsplatsen, men också alla som bor eller rör sig i området. Stefan Svensson, försäljningschef för ovanjordsutrustning på Atlas Copco ser utvecklingen på nära håll. – Nu blir det betydligt enklare för arbetskollegorna att prata med varandra utan att höja rösten, och det är möjligt att prata i telefon även när man är i närheten av riggen. Och står man en meter från en matare med ljuddämpningskåpa så kan man prata direkt med operatören i hytten, om dörren är öppen, det vill säga, säger han.

Nu finns alltså ljuddämparen även för SmartROC T35/T40 och för de hyttlösa radioriggarna FlexiROC T35/T40 R. En serie riggar som redan i sitt grundutförande har lägre ljudnivå än tidigare varianter. – Ljuddämparsystemet gör det lättare för alla inblandade. Dels gynnar det arbetsmiljön och de som är i närheten, dels så kan våra kunder utveckla sina affärer genom att ta fler jobb närmare städerna eller till och med i stadsmiljö, säger Stefan Svensson.