Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Jenny gräver på djupet

Jenny gräver på djupet

Jenny Greberg vid Luleå tekniska universitet reser jorden runt för att ta reda på hur man bäst sköter gruvdriften på riktigt stora djup. För trenden är tydlig: Sveriges gruvor blir allt djupare.

Atlas Copco Sweden - Jenny Greberg
Zambia, Kanada, Chile och Australien. Jenny Greberg har, med sina 80 resdagar om året, hela världen som arbetsfält. Så är vardagen när man arbetar som gruvforskare. För Jenny, som är verksam vid Luleå tekniska universitet, har de senaste två åren inneburit extra många och långa resor för att besöka några av jordens allra djupaste gruvor inom ramen för forskningsprojektet I2Mine. Ett projekt där Luleå tekniska universitet, tillsammans med LKAB och Boliden och med stöd av EU, forskar kring hur man kan få de djupaste gruvorna säkrare och mer lönsamma. – Detta arbete är oerhört viktigt och samtidigt väldigt kul. Vårt främsta fokus är att ta reda på hur vi ska klara av att hålla en säker och effektiv produktion även på mycket stora djup, säger Jenny.

Somliga av gruvorna som Jenny och hennes forskarkollegor besöker är 3 000 meter djupa och i vissa av dem är arbetsmiljön mycket tuff. Det stora djupet ska-par nya utmaningar och problem. Riktigt höga temperaturer är till exempel inget ovanligt, trots kraftig ventilation i gruvorna. – I vissa länder kan berget vara hela 60 grader varmt och lufttemperaturen kring 30–35 grader trots maximerad ventilation. Det skapar svåra arbetsförhållanden för gruvarbetarna som det gäller att hantera.

Arbetet handlar både om att lära av de länder som hanterar detta på bästa sätt, men också att identifiera helt nya metoder och lösningar. Kunskaperna är viktiga för hela gruvindustrin, inte minst i Sverige vars gruvor blir allt djupare. – Vår djupaste gruva är i dag 1340 meter, men flertalet gruvor ska i framtiden bli ännu djupare. Det ställer höga krav på både säkerhet och produktionsmetoder, säger Jenny Greberg. Förutom utmaningen med ventilation är spänningar i berget, som kan bli högre ju djupare ner man kommer, ett annat problem som man forskar om. Liksom logistiken i gruvorna – ju längre ner desto längre blir fraktavstånden och den effektiva brytningstiden minskar. Efter alla hennes resor runtom i världen, där hon hunnit se många gruvor, har hon bara gott att säga om det egna landets gruvindustri. – Sverige har hög grad av automation, högt miljötänk och hög utbildningsnivå. Vi är helt klart en förebild för övriga världen.

Den stora utmaningen för Sveriges gruvindustri i framtiden är, enligt Jenny, inte teknik eller miljö utan personalbrist. – Vi måste hitta sätt att locka de unga till branschen. Att få dem att förstå vilken fantastisk bransch det är att arbeta inom. Se bara på ett företag som Atlas Copco – det är högteknologiskt, globalt och erbjuder massor av möjligheter. Det borde vara en dröm för en ung person!

Idag ägnar Jenny halva sin tid åt forsk-ning och andra halvan åt jobbet som vice verksamhetsledare för CAMM, Centre for Advanced Mining and Metallurgy, ett excellenscenter vid LTU där hon tillsammans med industrin arbetar med strategiska frågor för att driva gruvforskningen framåt. Det är just detta – att driva branschen framåt, optimera teknik och metoder och, framför allt, att skapa en bättre miljö för dem som arbetar flera tusen meter ner i berget – som driver Jenny.– Tyvärr har många gruvarbetare runtom i världen väldigt tuffa arbetsförhållanden i dag. Visserligen får vi sällan se det värsta på våra resor, men i några av de länder jag har besökt är automatiseringsgraden väldigt låg och jobbet extremt tungt, säger Jenny.