Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Datorspelet Minecraft ska öka ungas intresse för gruvnäringen

Datorspelet Minecraft ska öka ungas intresse för gruvnäringen

Under maj månad släpptes en beta version av dataspelet Minecraft, BetterGeo, som ska få barn och ungdomar mer intresserade av gruvbrytning.

Atlas Copco Sweden - Minecraft
Bakom projektet står Sveriges geologiska undersökningar (SGU) och satsningen är en del i ett regeringsuppdrag att säkra gruv- och mineralnäringens långsiktiga behov av personal. Därför vill man skapa intresse redan i lägre åldrar.
  • Kompetensbehoven är stora framöver. Många äldre inom gruvnäringen slutar och vi ser att det inte finns tillräckligt många som kommer underifrån. Om rekryteringen till länets branscher inte fungerar så påverkar det tillväxten i hela norra Sverige negativt. Gruvnäringen är stor och viktig för regionen, säger Aurora Pelli projektledare för Kompetensplattformen på Region Västerbotten.

Originalspelet Minecraft är väldigt populärt och spelas av människor i alla åldrar och har sålts i över 54 miljoner exemplar världen över. Det är ett äventyrsspel som bygger på geologi. Det handlar om att hitta och bryta fyndigheter för att kunna bygga verktyg, bostäder, med mera och på så sätt kunna utforska olika miljöer och samtidigt klara sig mot de monster och farligheter som finns där.
  • I Bettergeo ligger fokus på mineralbrytning och du kan upptäcka olika bergarter genom att studera färgskiftningar i grafiken. Här kan du bryta och förädla genom att köpa smältverk för att framställa mineraler som guld och koppar, säger Aurora Pelli.

Atlas Copco Sweden - Minecraft
Geologin och processerna i spelet är förstås många gånger förenklade jämfört med riktig gruvbrytning. Tanken med spelet är att uppmuntra en stark upptäckarglädje, anser hon.
  • Som spelare blir du mer som en skattjägare och utforskare, för att hitta till exempel diamanter måste du först hitta kimberlit, att guld kan gömma sig både kvartsgångar och flodbäddsmaterial och att blomman viscaria kan indikera att det finns koppar i marken, säger Aurora Pelli

Som bakgrund till satsningen anges att intresset sinar för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar, samtidigt som den tekniska utvecklingen i gruvindustrin går snabbt framåt.
  • Att locka barn och ungdomar med Minecraft har flera fördelar. Det visar att gruvarbete är så mycket mer än att ”bara” hacka mineraler, i hela branschen pågår en digitalisering som gör tekniken väldig central i verksamheten, säger hon.

Arbetet med att utveckla spelet, som går under namnet BetterGeo, fortsätter under hösten och släpper en slutlig version vid årsskiftet 2015/2016.

Fakta:
Här kan läsa mer om spelet och ladda ner det på datorn