Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / När storleken är avgörande

När storleken är avgörande

Det finns flera anledningar till att använda större dimensioner vid grundläggning med borrade stålrörspålar. För Hercules Grundläggning sparar det både tid och pengar.

Atlas Copco Sweden - When the size is critical
170, 210 oCh 273? Nej, numera är det allt oftare dimensioner mellan 500 och 1 000 millimeter som gäller för dem som ägnar sig åt borrade stålrörspålar.

– Trenden mot allt grövre dimensioner har varit tydlig de senaste tio åren. På sikt kan till och med dimensioner på upp till 2 000 millimeter bli vanliga, säger Johan Blumfalk, teknik- och marknadschef på Hercules Grundläggning, ett av de ledande företagen i sin bransch. Sverige har dock halkat efter sina grannar. I Norge och Finland är grövre dimensioner vanligare än här, i synnerhet vid byggen av större hamnar.

– Men även i Sverige ökar intresset för grövre dimensioner bland dem som ytterst avgör valen, de som gör grundläggningsritningar, säger Andrew Cowan, som är försäljningsingenjör för sänkborrutrustning på Atlas Copco. Den största fördelen med att använda grövre dimensioner är att det då inte behövs lika många stålrörspålar. Används diametern 170 millimeter kanske det behövs 500 pålar, men med diametern 508 mm kan det räcka med 150. – Det sparar både tid och pengar, konstaterar Andrew Cowan.

Vid sidan om de faktiska projekten genomför Hercules Grundläggning ibland tester med grova dimensioner. Man kan fråga sig varför, erfarenhet av och utrustning för borrning i större format finns det redan gott om i bolaget.– Arbetsmiljöfrågor har högsta prioritet för oss. När man använder grövre dimensioner blir allt från borriggar till pilotkronor större och tyngre, vilket ställer andra krav, säger Johan Blumfalk. Även stålrörselementen blir allt större. I dag är rörpålar på 12 meter inte ovanliga, tidigare var det 3 eller 6 meter som var norm. Under försommaren hyrde därför Hercules utrustning av Atlas Copco, för provborrning av rörpålar med diametern 610 mm. Testerna, med Elemex-systemet, skedde i friktionsjord i Västerhaninge, söder om Stockholm. Borrstålet fästes med extra säker så kallad hexkoppling, med två sprintar, och man säkerställde att de maskiner man byggt om kunde hantera grövre dimensioner. – Testerna gick mycket bra och vi känner oss trygga med att vi kan erbjuda en säker arbetsmiljö vid borrning med grova dimensioner, säger Björn Larsson, produktionsledare på Hercules.

Björn Larsson har använt sig av Elemex i åtskilliga projekt på senare år, däribland vid samtliga borrningar i stadsmiljöer. – Elemex är helt perfekt vid vissa markförhållanden i känsliga miljöer, eftersom systemet minskar risken för allvarliga och dyrbara sättningar.