Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Tystare jobb mitt i storstan

Tystare jobb mitt i storstan

I samband med byggboomen i städerna ökar också efterfrågan på tystare maskiner.  Det är också anledningen till varför operatören Johannes Gransell använder sig av borriggen SmartROC T35 med ljuddämpare.

Atlas Copco Sweden - Tystare jobb mitt i storstan
Ett stenkast från Fridhemsplan i Stockholm sitter Johannes Gransell på Scandrock bekvämt tillbakalutad i hytten på sin SmartROC T35. Han har under våren arbetat med ovanjordsborrning på en plats där det så småningom ska bli en ny gymnastiksal. – Det här är mitt första jobb med den här riggen, och vi hade bara haft den någon vecka innan jag började jobbet här, säger han.
Johannes Gransell har tidigare lång erfarenhet av att köra en Sandvik-rigg, och han kan konstatera märkbara skillnader mellan dem. – Det är en helt annan typ av maskin, och när jag hade vant mig vid till exempel Atlas Copcos stånghantering märkte jag att den var mycket smidig, säger Johannes. En annan viktig fråga rör bullernivån.
– För egen del handlar det nu om att också kunna sitta inne i hytten, i stället för att alltid stå bredvid utanför. Men den stora skillnaden är ljuddämparen, som gör att riggen blir otroligt tyst.

SmartROC T35är utrustad med en ljuddämparsats som har funnits som tillval sedan 2005, och som under åren har uppgraderats till dagens prestanda – där den reducerar matningsrelaterat buller med 12 dB(A). Hemligheten bakom ligger i dubbla lager av ljudabsorberande material, tillsammans med ett aluminiumchassi som kan motstå borrörsvibrationer.

För Johannes Gransell innebär det en tystare arbetsmiljö, och den som befinner sig på säkerhetsavstånd från riggen kan föra ett samtal med sina kollegor utan att behöva skrika.

– I det här jobbet var det ett krav från beställaren att vi kunde hålla nere bullernivåerna. Annars hade vi inte fått vara här. Det är ett krav som kommer allt oftare, säger han.
 
Det är givetvis inte enbart operatörer och andra på arbetsplatsen som påverkas av bullret, utan speciellt inne i städerna märker de som bor och arbetar i närheten av det. I takt med att stadskärnor fortsätter att utvecklas och nya infrastrukturprojekt nära bostadsområden startas kommer kravet på åtgärder för att reducera buller fortsätta att vara högaktuellt.

Text: Peter Wiklund
Foto: Anna Rut Fridholm

SmartROC T35 i korthet
  • Rejält förbättrad användarkomfort (med hytt och full radiostyrning) och användargränssnitt 
  • Revolutionerande bränslebesparingssystem 
  • Hålnavigeringssystem (HNS) stödjer borrnings- och sprängningsdelen i din totala brytningsprocess tack vare dess precision och fullständiga dokumentation
  • Effektiv ljuddämparsats som tillval