Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Utveckling med kunden i fokus

Utveckling med kunden i fokus

Hur fungerar den kunddrivna innovation som blivit så viktig för Atlas Copco? Bitz åkte till Örebro för att få se hur det går till när användarnas önskemål fårt styra utvecklingsarbetet.

Atlas Copco Sweden - Utveckling_1
Användarnas behov och önskemål står alltid i centrum på Atlas Copcos huvudkontor för utrustning ovan jord i Örebro.

– Vårt mål är att hela tiden skapa förbättringar för våra kunder – funktionstillväxt, som vi kallar det, förklarar Marcus Leü, som är Global Product Manager.

Nyckeln är att vara lyhörd för vad användarna vill ha, ett arbete som pågår kontinuerligt och är mycket systematiskt. Marcus Leü har regelbundna kontakter via telefon och mejl med ovanjordsentreprenörer världen över som använder Atlas Copcos utrustning. Han är främst intresserad av att fånga synpunkter på hur maskinerna fungerar och hur de kan förbättras.

– Det gör jag bäst genom att prata direkt med operatörerna, konstaterar Marcus Leü, som själv arbetat med borrning.

Huvudkontoret är navet för Atlas Copcos många säljbolag, fabriker och utvecklingsverksamheter runt om i världen. Inkomna synpunkter registreras och klassificeras här och hamnar bland annat på Robin Edsborns bord. Han är Products Research & Development Manager och för en ständig dialog med bland andra Marcus Leü om hur man ska arbeta vidare med inkomna förslag och synpunkter.

– Vi kontaktar antingen vår mekanik- eller systemavdelning, som får börja rita på den idé vi fått in. Parallellt tittar vi på de legala kraven, särskilt hur idén förhåller sig till EU:s maskindirektiv, förklarar Robin Edsborn.

Ganska snabbt får de en beräkning av vilken tid det kan ta och vad det kostar att ta fram en färdig produkt, inklusive prototyper och provmontage. Marknadskommunikationen är en viktig del av processen, för att se till att Atlas Copcos målgrupper får kännedom om nya och förbättrade produkter. Fredrik Ternström, som är Global Communications Professional, förklarar filosofin kring hur Atlas Copco kommunicerar med sina användare.

Atlas Copco Sweden - Utveckling_21
– Atlas Copco ska vara det första man tänker på när det gäller borrutrustning. Vårt uppdrag är att öka kännedomen om vårt varumärke och öka medvetenheten om vad vi levererar, säger han.

– Jag brukar säga att det är bättre om vi slutar sälja och i stället gör det lätt att köpa. Det brukar resultera i fler hållbara kundkontakter och nöjdare kunder. Ett av de viktigaste ledorden är kontinuerlig produktförbättring.

– Ja, man får aldrig vara nöjd. Arbetet styrs av tanken att det alltid finns något som går att göra på ett ännu bättre sätt. Men det är det som är så spännande med det här jobbet, tycker Robin Edsborn.

På senare tid har många önskemål från ovanjordsentreprenörerna handlat om förbättringar av arbetsmiljön. Bland annat om hanteringen av damm. Atlas Copco har lyssnat och utvecklat produkterna i den riktningen. Under våren kommer en ytterligare förbättrad version av borriggen FlexiROC T30 R som dammar och bullrar mindre, har bättre säkerhet och får en praktisk borrlogg.

– Vår nya version av FlexiROC T30 R får en ny typ av dammsugare, man byter filter på den ovanifrån i stället för underifrån. Dammet hanteras i ett slutet system och det går att använda vatten i spolningen för att förvandla dammet till lera via en 150-literstank, berättar Marcus Leü. Förbättring nummer två handlar om buller. Operatörer har berättat att riggens ljudnivå ibland ger dem huvudvärk. Så får det givetvis inte vara.

– Nej, och därför har vi utvecklat en ljuddämpare som kapslar in hela mataren. Den är gjord i lätt aluminium för att inte påverka balansen på riggen. Ljuddämparen ger drygt 10 decibel lägre ljudnivå, vilket är en markant skillnad. Den tredje förbättringen höjer säkerheten. Grundprincipen är att kapsla in de rörliga delarna av riggen, att minimera den manuella hanteringen så att det ska bli helt omöjligt att fastna någonstans i den om olyckan är framme.

– Bland annat finns det på den nya modellen ett särskilt magasin som hanterar skarvningen av stänger. Och via den radiostyrda displayen får man information om sådant som vinkel och djup, så att operatören slipper klättra och riskera att ramla, förklarar Marcus Leü.

Till sist kan nämnas att FlexiROC T30 R utrustas med en digital borrlogg som registrerar position, borrdjup, vinkel, antal borrhål och allt annat man kan behöva veta och komma ihåg. Informationen från loggen är enkel att överföra till exempelvis en smartphone.

Prototypmontörerna är en viktig länk i kedjan från idé till färdig produkt. Deras uppgift är att förvandla visioner från datorer och papper till handfast verklighet. Det är prototypmontörerna som tar reda på om produktutvecklarnas ritningar fungerar i verkligheten. Det brukar de göra.

– Det är ett väldigt spännande jobb med nya utmaningar hela tiden. Det är därför jag har varit kvar här i sjutton år, säger Hans Westberg. När vi är på besök är Hans Westberg och hans kollegor Per Adolfsson och Mats Olsson på väg att färdigställa och montera prototyperna för två av förbättringarna av FlexiROC T30 R, den nya typen av dammsugare och den nya ljuddämparen.

– För dammsugaren var ritningarna klockrena, medan det behövdes några justeringar för att kunna montera ljuddämparen perfekt på plats, berättar Mats Olsson. Han säger att ritningarna nästan alltid är bra.

– Det har hänt att det har tagit lång tid att få det att funka. Men vi ger oss aldrig, problem är till för att lösas, säger Hans Westberg.