Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Tidskrifter / BITZ / Därför blir den dokumenterade kompetensen allt viktigare

Därför blir den dokumenterade kompetensen allt viktigare

Utan dokumentation av din och dina medarbetares kompetens kan företaget få det tufft i upphandlingar, i domstolar och i försäkringsfrågor. Henrik Henning på Atlas Copco förklarar varför.

Atlas Copco Sweden - Utbildning
Det räcker inte längre att kunna saker, man måste ha papper på det också. I synnerhet i tekniska branscher med arbetsmiljörisker. Att hänvisa till erfarenhet räcker i många fall inte.
– Vi ser en tydlig trend i upphandlingar, att kraven på dokumentation och certifieringar blir allt vanligare. Utvecklingen missgynnar dem som saknar bevis på sina medarbetares kompetens, säger Henrik Henning, produktchef för utbildningar på Atlas Copco.

Men att sakna nödvändiga papper kan faktiskt få mer allvarliga konsekvenser än förlorade upphandlingar. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter krävs att personal inom berg- och gruvbrytningsbranschen som hanterar maskiner ska ha genomgått utbildning. Dokumenterad utbildning. 
– Där behöver arbetsgivare garantier i form av dokumenterad kompetens, om en olycka skulle hamna i rättslig prövning, säger han. 

Försäkringsbolagen har delvis egna regelverk. Här kan brist på nödvändiga papper leda till att den som skadas i en arbetsplatsolycka nekas ersättning. Omvänt händer det att bolagen sänker premien, tack vare god dokumentation av de inblandades kompetens.
– Men dokumenterad kompetens är viktig även om det inte händer någon olycka, som vid Arbetsmiljöverkets inspektioner, säger han. 

Arbetsmiljöverket utfärdar numera sanktionsavgifter, när arbetsmiljöreglerna inte följs. Avgifterna liknar dagsböter, de är relaterade till företagets omsättning, vilket innebär att börsbolag tvingas betala betydligt mer än ensamföretagare för sina misstag. 
–Men redan en avgift på 10 000 kronor är en tung smäll för de flesta egenföretagare, säger han.

Atlas Copco erbjuder gott om utbildningar som ger nödvändig dokumentation. Främst ser Henrik Henning två fördelar med kompetenshöjningen. 
– Det leder till högre säkerhet för alla som jobbar i branschen och bättre produktivitet, och i förlängningen bättre lönsamhet, säger han.

Gott om utbildningar

Master Driller (för ovan och under jord) – gedigen borrutbildning i tre steg: Brons, Silver och Guld, där teori blandas med träning i olika borriggssimulatorer.
Borrkort Ovan jord – kortare utbildning, även den med både teori och träning i simulatorer, med extra fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Operatörsutbildning med certifiering – ger certifiering via teoriprov och praktiskt prov. För nya borrare eller erfarna borrare som redan kan det som lärs ut i utbildningarna ovan. 
Tunnel Manager och Underground Manager – PC-utbildningar för dem som arbetar med borrdata och borrplaner för Atlas Copcos riggar. Boltec Simulator – simulatorbaserad utbildning för dem som arbetar med bultning.
Kurs i RCS-system – utbildning för servicetekniker i Atlas Copco Rig Control System (RCS).
Företagsanpassade kurser – Atlas Copco utformar ofta skräddarsydda kurser för både operatörer, servicetekniker och underhållspersonal.