Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Nytt rekordluftflöde med TwinAir™ från Atlas Copco

Nytt rekordluftflöde med TwinAir™ från Atlas Copco

2007-11-12

Med det nya TwinAir™-sortimentet av containerinbyggda luftkompressorer lanserar Atlas Copco ett helt nytt koncept som ger en största luftflödesvolym på 1 058 l/s (2 232 cfm). Samtidigt upptar kompressorerna liten plats på lågt och högt tryck för specialiserad borrning, gruvindustrin, rörledningsentreprenörer samt olje- och gasindustrin.

Nytt TwinAir™-rekordluftflöde från Atlas Copco
Det nya TwinAir™-sortimentet med luftkompressorer från Atlas Copco har tagits fram för att uppfylla de höga kraven inom specialiserad borrning samt gruv-, rörlednings-, olje- och gasindustrin för kompressorer med ökad kapacitet och förbättrad produktivitet.
Det har två fristående kompressorer med sammankopplade luftutlopp som sitter inne i en speciellt konstruerad 20ft ISO-behållare för att ge en robust, energieffektiv och säker luftmatningsenhet på lågt och högt tryck.
Det unika paketet ger den högsta volymen tryckluft som finns tillgänglig i ett portabelt paket som upptar liten plats.
Atlas Copco-modellen XAH 1066 (XAH 2250 CD6) ger en total faktisk fri avgiven luftmängd (f.a.d.) på 1058 l/s (2232 cfm) vid ett arbetstryck på 12 bar (175 psi).
XRV 946 (XRV 2000 CD6) ger en faktisk fri avgiven luftmängd på 936 l/s (1975 cfm) vid ett arbetstryck på 25 bar (365 psi).
Samtliga modeller fungerar vid en omgivningstemperatur på - 10 °C till 50 °C och höjder på upp till 3 000 m.  Med kallstartsutrustningen kan enheterna fungera med en lägsta temperatur på – 25 °C .
Specialiserade tillämpningar för det nya sortimentet inkluderar underbalanserad borrning, borrning med stor diameter, styrd borrning, kväveanläggning, flamgas, geotermisk ångbrunnsborrning, flötsgasborrning och igångkörning/nedläggning av stora stålstrukturer på utforsknings- och produktionsriggar.
Två versioner i det nya sortimentet finns tillgängliga i ett "standardutförande" för borrning på land och byggnadsrelaterade tillämpningar. För offshore-industrin finns även en uppgraderad version som uppfyller all nödvändig certifiering för en riggsäker maskin .

Containerinbyggd luftkraft

Nytt rekordluftflöde med TwinAir™ från Atlas Copco
Inryms i en speciellt konstruerad container med ISO-dimensioner och garanterar en snabb installation och minskade inställningstider.
CSC-godkännandet innebär att enheten enkelt och lagenligt kan transporteras som containerlast, vilket medför minskade transportkostnader. Den containerinbyggda enheten omfattar även gaffeltruckuttag och lyftöglor för att underlätta förflyttning på plats och lastning på t.ex. lastbilsflak.
TwinAir™ ger även utmärkta staplingsmöjligheter under förvaringen eller om utrymmet är väsentligt med upp till tre staplade standardenheter, eller åtta offshore-enheter.
 

Luftutlopp har monterats på containerns båda ändar tillsammans med ett stort galler för ett effektivt luftintag. Ett dubbelt tak inne i containern isolerar kalluftintagets kanal och varmluftsutloppet, vilket ger bättre omgivningsförhållanden.

Korrosionsbeständighet

Anpassade målarfärger för korrosionsskydd gör containerna ytterst lämpliga för svåra omgivningar inklusive användningar till havs.  
Containerna har även rostfria dörrlås och gångjärn för att ge ytterligare korrosionsbeständighet och bättre säkerhet. Tack vare dörrens säkerhetslås undviks oavsiktlig stängning vid underhåll.

Dubbla motorer

Huvudkraften ges av två sexcylindriga dieselmotorer i linje av typen Caterpillar C13 Acert. Var och en av dessa har en märkeffekt på 328 kW (440 hk), vilket sammanlagt ger 656 kW (880 hk) vid 1 600 varv/min. Motorerna uppfyller kraven för EU steg 3A/EPA Tier 3.
Fristående åtkomstkontroller för båda motorerna ger alternativet att använda en enda kraftanläggning i kompressorn med hälften av det maximala flödet om nödvändigt.  
Standardmonterade bränslekylare ökar bränslebesparingen och de båda motorernas prestanda. Skydd mot för höga varvtal/intagets säkerhetsstoppkontroll förhindrar även att motorn överbelastas, och tre standardmonterade nödstoppsknappar kan avaktivera båda kraftanläggningarna.

Servicemöjligheter

Stora servicedörrar ger enkel åtkomst vid improviserat service- och underhållsarbete. Den öppna layoutkonstruktionen gör att en tekniker kan stå upp och röra sig inuti containern.
Ett ergonomiskt konstruerat inbyggt system ger tillgång till taket för service medan ett självdrivet invändigt belysningssystem medger serviceåtgärder dygnet runt.
Alla komponenter har placerats för att underlätta tillgången och centralt placerade dräneringar för kompressordelar, luftbehållare och köldmedlet till exempel, garanterar en snabb och lätt dränering på rekommenderade intervaller.

Läckageskyddade balkramar skyddar omgivningen mot oavsiktliga läckage.

Containrarna har även ett utrymme för lagring av delar och små verktyg.
En underhållssats ger nödvändiga delar för service i en och samma lämpliga sats.

I hela TwinAir™-enheten garanterar komponenter av kvalitet en utökad livslängd.

Luftfiltren är enkla att demontera och återmontera vid underhåll. Alla inloppsrör är skyddade mot vassa kanter och deformering p.g.a. värme.    Offshore-versionen har försetts med extra kraftiga, 2-stegs specialimpregnerade luftfilter .
Separata kretsar för motorn och kompressorns luftfilter erhålls och en säkerhetspatron monteras som standard.

Bränslesystem

Med en kombinerad kapacitet på 1800 liter (476 US Gal) kan bränsletankarna hålla TwinAir™ i drift på full belastning i upp till 9 timmar.
Alla modeller är utrustade med en snabbkoppling för anslutning av en extern bränsletank för kontinuerlig drift. Oljeseparatorelementet har en livslängd på 1 000 timmar.

Standardtillbehör

  • TwinAir™ erbjuder en bred rad tillbehör för att ytterligare förbättra enhetens prestanda och uppfylla tillämpningens specifika krav.
  • Oiltronix™ garanterar att det i stort sett inte finns något vatten i tryckluftssystemet, vilket garanterar en förlängd livslängd för kompressorsystemet.
  • FuelXpert™ erbjuder större bränslebesparingar vid en dellast vilket garanterar en bästa möjliga effektivitet.
  • Utrustning för kallt väder - en minimal driftstemperatur på -10 °C är standard. En Eberspächer bränslevärmare för start i -25 °C tillsammans med större batterier, 5W40 motorolja och Paroil S-kompressorolja finns tillgänglig. En avblåsningsventil har även monterats på luftbehållaren.
  • COSMOS™ - ett omfattande service- och underhållssystem garanterar enhetens exakta plats och anger varje maskins tillstånd, till exempel, då service krävs.  

Offshore-version

Offshore-versionen av TwinAir™ är även certifierad enligt DNV 2,7-1, ett obligatoriskt skyddsramscertifikat för havsmiljön. Enheten inkluderar även ett övervarvsskydd om lättantändlig gas eller ånga dras in i inloppet på dieselmotorn och fungerar som en extra ostyrd bränsleförsörjning.
En gnistfångare har även monterats för att förhindra att varma partiklar lämnar avgasrören.   
Extern batteribrytare- för att isolera batteriet vid underhåll eller omlokalisering.
Bränsleavbrott - Europeiska standarder som täcker motordrifter i farliga områden där det kan finnas lättantändlig gas eller ånga, kräver att både motorbränslet och inloppsluftens källor automatiskt stängs av om övervarv uppstår.
Säkerhetsstopp av plattform/‘Gul’ - elektriskt kretssystem för anslutning till ett centraliserat system för avstängning av utrustningar i funktion på en offshoreplattform.

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Division Portable Air

Portable Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför portabla oljeinsprutade och oljefria kompressorer, samt generatorer som energikälla eller back-up. Produkterna marknadsförs globalt, under flera varumärken, till bygg- och anläggnings- samt till verkstadsindustrin. På utvalda geografiska marknader och inom utvalda industrisegment har divisionen har också kunder som hyr tillfälliga lösningar av luft- och energitillförsel. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Antwerpen i Belgien.