Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Nytt QAS-sortiment av extra kraftiga generatorer från Atlas Copco

Nytt QAS-sortiment av extra kraftiga generatorer från Atlas Copco

2007-11-13

Nya omkonstruerade QAS-generatorer kommer att finnas tillgängliga för sortimentet från QAS 14-325 inklusive 12 modeller.

Det nya sortimentet QAS-generatorer från Atlas Copco är utrustade med en förbättrad, kompaktare och robustare konstruktion och är även tillgänglig i de båda alternativen 50 Hz och 60 Hz.
 
Med dess tolv modeller, som även omfattar de fyra nyligen lanserade Kubota-drivna enheterna QAS 14-40, innehåller sortimentet också enheter med märkeffekter mellan 60 kVA – 325 kVA.
 
QAS 60, 80 och 100 drivs av Perkins dieselmotorer medan QAS 125, 150, 200, 250 och 325 drivs av Volvomotorer.

Prestanda

Det nya sortimentet sitter i ett betydligt mindre och robust hölje, upp till 40% mindre än tidigare QAS-modeller.
 
Trots det, har det konstruerats för att leverera samma exakta och 100% stabila huvudkraft i temperaturer på 40ºC - med några modeller som fungerar på 45°C och en höjd på 1000 m.

Miljövänlig

Generatorerna i Atlas Copcos QAS-sortiment är kända för sin tysta drift.  Ett ljuddämpande och robust hölje i zincorstål ser till att de är tystare än de ljudnivåer som fastställts i det europeiska bullerdirektivet (OND 2000/14EG).
 
Alla modeller uppfyller de senaste europeiska standarderna för utsläppsnivåer.
 
En läckageskyddad ram sitter på alla modeller vilka skyddar miljön mot oavsiktliga läckor.

Serviceeffektivitet – ökad "driftstid"

Ett av Atlas Copcos fokuseringsområden har varit att garantera QAS-sortimentets tillförlitlighet genom att öka "driftstiden" och därmed produktiviteten och intäkterna
 
För den nya konstruktionen, har en speciell uppmärksamhet getts för att underlätta installationen och driften, servicen och säkerheten.
 
Stora dörrar och serviceskyltar ger utmärkt åtkomst till alla servicepunkter.  Alla viktiga servicepunkter sitter på en och samma sida av generatorn (servicepunkter på samma sida).
 
Det nya sortimentet har även en utökad serviceintervall på 500 timmar.
 
En stor bränsletank, lämplig för minst 8 timmars drift på full belastning, sitter centralt så att satsen förblir i balans oberoende av bränslenivån.

Ökad transporteffektivitet

Det kompakta och säkra konceptet ger tillsammans med den kraftiga konstruktionen ökad transporteffektivitet.  Enheterna är enkla att transportera och enkla att manövrera på arbetsplatsen.

Mångsidighet

Det omstrukturerade QAS-sortimentet är idealiskt för en bred rad krävande byggplatser, uthyrnings- och avtalsbranschen och andra sofistikerade extra kraftiga tillämpningar där utrymme är väsentlig.
 
De nya modellerna som har en högklassig standardkonfiguration, inkluderar inbyggda gaffeltrucksuttag och lyftögla för en lätt transport och förflyttning på plats.
 
Ett tvåstegs luftfilter och bränslefilter med vattenavskiljning monteras som standard. 
 
En bred rad alternativ finns även tillgängliga för att passa alla krav, inklusive, till exempel, synkroniseringsinstrument för satser över 80 kVA, en inbyggd 24‑timmars bränsletank, ett släp med vägsignalering och, för raffinaderianvändningar, en gnistfångare och en avstängningsventil.

Eftermarknad

Utrustningens lägsta ägandekostnad samt den högsta produktiviteten garanteras med ett totalt sortiment av Eftermarknadslösningar som utvecklats av Atlas Copco.
 
De går från underhållssatserna för specificerade serviceintervaller till serviceavtal med hel täckning.
 
Beroende på den specifika arbetskonfigurationen och kundens behov, kan Atlas Copco föreslå den mest kostnadseffektiva lösningen.
 
Med många års erfarenhet och stor kännedom om arbetet på fältet kan Atlas Copco ge dig den bästa möjliga underhållsservicen. Atlas Copcos välutbildade servicetekniker kan luta sig mot organisationen hos en världsomfattande aktör för att kontrollera utrustningens driftstillstånd under alla omständigheter. Därigenom undviks kostsamma stillestånd och ges möjlighet att med god framförhållning byta slitna komponenter i rätt tid.
 
Atlas Copcos engagemang för kvalitet och tillförlitlighet kan säkerställas med en utökad garanti.

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Division Portable Air

Portable Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför portabla oljeinsprutade och oljefria kompressorer, samt generatorer som energikälla eller back-up. Produkterna marknadsförs globalt, under flera varumärken, till bygg- och anläggnings- samt till verkstadsindustrin. På utvalda geografiska marknader och inom utvalda industrisegment har divisionen har också kunder som hyr tillfälliga lösningar av luft- och energitillförsel. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Antwerpen i Belgien.