Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Quality Integrated Fastening - from tools to complete station solutions

Quality Integrated Fastening - from tools to complete station solutions

2007-12-12

Som svar på de aktuella trenderna för felfri montering, spårbarhet av anslutningar och kontinuerlig processförbättring har Atlas Copco tagit fram QIF (kvalitetsintegrerad åtdragning). QIF-monteringsstationerna har konfigurerats utifrån en uppsättning standardkomponenter och försetts med elektriska mutterdragare och spindlar. Monteringsstationer utgör den perfekta lösningen för motorfordonsindustrin och andra monteringssituationer där många anslutningar förekommer. QIF-konceptet omfattar även processövervakning och dokumentation.

Förbättrad operatörsåterkoppling

Kvalitetsintegrerad åtdragning (QIF)
QIF-monteringsstationerna erbjuder kostnadseffektiva lösningar på ett antal vanliga produktionsproblem. Där driften t.ex. omfattar repetitiva uppgifter med korta cykler innehåller QIF-basstationen en verktygsstyrenhet och en ljusfyr. Olika ljud- och ljussignaler ger en effektiv återkoppling till operatören och en tangent används till att bekräfta fel.

Stöd för olika produktvarianter

När flera produktvarianter monteras på samma produktionslinje ökar risken för fel. En QIF-monteringsstation med integrerad streckkodsskanner på Tensor ST-verktyget identifierar produktvarianten, varvid rätt program väljs automatiskt. En operatörspanel utgör ett effektivt gränssnitt och hyls- och bitsväljare garanterar att rätt åtdragningsmoment väljs.

Vägledning för operatören

Vid mer komplexa tillämpningar är QIF-monteringsstationen utrustad med en MiniDisplay som visar en bild av produkten med tydlig angivelse vilka anslutningar som ska dras åt samt konstruktionsanvisningar. Det går även att använda positioneringslösningar för att garantera att rätt skruv dras åt.

Processövervakning/dokumentation

För att bemöta kraven på spårbarhet av anslutningar och ständig processförbättring erbjuder Atlas Copco tre standardprogram: ToolsNet, som är en programvara för datainsamling och processförbättring, Event Monitor, med vilket händelser som inträffar på monteringsstationerna, t.ex. "Dags för service", fjärrövervakas i realtid samt Factory Overview, som övervakar hela anläggningen, vilket gör det enkelt att komma åt enskilda åtdragningsstationer.


Division Atlas Copco Tools and Assembly Systems Motor Vehicle Industry

Atlas Copco Tools and Assembly Systems Motor Vehicle Industry  är en division inom Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Divisionen marknadsför handhållna elektriska och pneumatiska verktyg, monteringssystem, mjukvara och tjänster till fordonsindustrin globalt. Vidare erbjuds multinationella kunder global projektledning. Divisionens huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.