Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco sätter en ny branschstandard inom energieffektivitet

Atlas Copco sätter en ny branschstandard inom energieffektivitet

2008-04-02

Antwerpen, Belgien, 2 april 2008. I och med lanseringen av den nya GA-serien med oljeinsprutade kompressorer har Atlas Copco återigen befäst sin världsledande position inom tillverkningen av kompressorer. Varje komponent i den nya GA-serien har noggrant utvärderats och utformats för att ge Atlas Copcos kunder en produkt med bästa möjliga tillförlitlighet och energieffektivitet

GA 160 oljeinsprutad skruvkompressor
Den här nya serien med GA+ oljeinsprutade kompressorer är resultatet av kontinuerliga investeringar i produktutveckling och kommer att stärka vår ledande position inom kompressorteknologi ytterligare,” förklarar Ronnie Leten, VD för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. ”Företagets strävan efter energieffektivitet i kombination med hänsyn till miljöskydd och klimatförändringar har resulterat i en helt ny serie kompressorer som stämmer överens med Atlas Copcos vision.”

Atlas Copco har lång erfarenhet av att förstå kundernas huvudsakliga önskemål: Att maximera produktionen på ett bättre och mer effektivt sätt. För att uppfylla de här behoven fokuserar Atlas Copco på att eliminera produktionsavbrott och minska kostnaden för varje kubikmeter producerad tryckluft. Kompletta produkter, integrerad VSD (drivning med variabelt varvtal) och framtagning av kundanpassade lösningar är några exempel på nytänkande som uppfyller eller överträffar kraven på tillförlitlighet, tryckluftskvalitet och energieffektivitet.

Paulo Pereira
Energieffektiviteten i den nya GA-serien uppnås bland annat genom toppmoderna kompressionselement baserade på Atlas Copcos patenterade asymmetriska rotorprofiler som minskar volymförlusterna dramatiskt. Tack vare en optimering av oljeinsprutning, flöde och temperatur hålls komprimeringstemperaturen på lägsta möjliga nivå, vilket minimerar de termodynamiska förlusterna.
 
”För att ta fram det mest effektiva kompressorpaketet krävs emellertid mer än bara ett effektivt skruvelement”, säger Paulo Pereira, produktchef för GA på Atlas Copco. ”Det är till exempel också mycket viktigt att optimera alla komponenter kring kärnkomponenten. I utvecklingsprocessen av den nya GA-serien har vi gjort stora ansträngningar för att minska alla typer av förluster, vare sig de är flödesrelaterade, mekaniska eller elektriska. För att uppnå dessa mål har vi använt oss av de senaste designteknikerna, t.ex. CFD (Computational Fluid Dynamics), som utgörs av strömningsberäkningar”.

Andra designegenskaper som minskar energiförbrukningen är användningen av radialfläktar med VSD-reglering, högeffektsmotorer och förlustfri avtappning. Ytterligare energibesparande alternativ som ett inbyggt system för energiåtervinning och VSD för huvudmotorn kan medföra stora fördelar.

Tillsammans med de nya GA-kompressorerna och till följd av kontinuerliga ansträngningar för att förbättra kärnprodukterna har Atlas Copco även tagit fram en ny serie med integrerade och fristående kyltorkar med energibesparingsfunktioner som ”Saver Cycle Control” och mycket effektiva värmeväxlare med minimalt tryckfall.

Med alla dessa funktioner kan Atlas Copco erbjuda sina kunder bästa möjliga effektivitet när det gäller tryckluftssystem.

Tillförlitligheten säkras i synnerhet tack vare Atlas Copcos egen design av asymmetriska rotorprofiler, som ger minimalt slitage, samt noggrant utvalda lager. Med den robusta och kompakta designen i den nya GA-serien erhålls en kontinuerlig drift i de mest krävande förhållanden, som vid omgivningstemperaturer på upp till 55 °C och i dammiga miljöer. Dessa egenskaper förlänger komponenternas och enheternas livslängd dramatiskt.

Luftkvaliteten erhålls med två nyckelkomponenter: Ett mycket effektivt oljeavskiljningssystem som ger minimala oljerester i utloppsluften och kyltorkar med den senaste tekniken, som är tillgängliga i både integrerade och fristående versioner. Stor vikt har lagts vid att skapa en integrerad enhet. Samtliga komponenter har byggts in så att golvutrymmet utnyttjas optimalt och alla anslutningar förenklas. Den nya GA Full Feature-serien med inbyggd kyltork och luftfilter ger en säker, kontinuerlig försörjning av ren och torr luft som medför att utrustningens livslängd förlängs, systemtillförlitligheten förbättras och stilleståndstid och produktionsförseningar undviks.

Chris Lybaert, divisionschef, uppger med tillförsikt: ”Den här GA-serien utgör en ny standard för oljeinsprutade kompressorer och kommer att befästa företagets överlägsna ställning på området.”

 Atlas Copco är den ledande experten inom tryckluft, som hjälper sina kunder att strömlinjeforma och optimera sina behov genom målanalys och kundanpassade installationer. Med den nya GA-serien får så olika branscher som cement-, glas-, gruv- och däcktillverkningsindustrin tillgång till en unik energieffektivitet, hög tillförlitlighet och utmärkt tryckluftskvalitet.

Det här pressmeddelandet samt fullständigt pressmaterial och högupplösta foton och diagram finns på webbplats: www.airforwinners.com

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.

Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med mer än 130 års erfarenhet, utvecklar Atlas Copco för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen mer än 150 marknader globalt. Under 2005 hade Atlas Copco 27 000 anställda och en omsättning på SEK 53 miljarder. Mer fakta finns på www.atlascopco.com.


Division Oil-free Air

Oil-free Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför oljefria kompressorer för industrisegment där luftens kvalitet har stor betydelse. De har även oljeinsprutade kompressorer för mindre kritiska applikationer. Divisionen fokuserar på system som optimerar luftförbrukningen, eftermarknadsprodukter och på lösningar med hög luftkvalitet för att öka kundernas produktivitet ytterligare. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Antwerpen i Belgien.