Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco förser marknaden med en bergbult utformad för stora bergrörelser.

Atlas Copco förser marknaden med en bergbult utformad för stora bergrörelser.

2008-09-15

Bergbulten Roofex anpassar sig problemfritt efter stora bergrörelser, medan spänningen över bulten hålls konstant. Bulten har vidareutvecklats och testats av Altas Copco, och lanseras nu till världsmarknaden.

Roofex rock bolts
Att utforma ett förstärkningssystem som kan stå emot höga spänningar är en ständig utmaning inom gruvbrytning och tunneldrivning, en utmaning som dagens konventionella bultar inte kan hantera fullt ut.

Stora belastningar kan leda till allvarliga stabilitetsproblem, stora deformationer och bergutfall.

Roofex working stages
Bergbulten Roofex är ett resultat av Atlas Copco’s engagemang i att erbjuda säkrare och mer produktiva lösningar inom bergförstärkning. Genom sin innovativa design kan denna bult absorbera den rörelseenergi som uppkommer vid stora bergdeformationer.
Bergets deformationsbeteende kan vara näst intill statiskt, som i fallet för stora förskjutningar i svaga bergformationer, men också extremt plötsligt och våldsamt som vid bergutfall och hög seismisk aktivitet.

Bulten Roofex är utformad för att kunna hantera hela spektrumet av bergrörelser, med ett exakt, fastställt och därigenom förutsebart beteende.

Det nya förstärkningssystemet Roofex bygger på ett stål-stål gränssnitt. När berget rör sig, pressas en stång av högkvalitativt stål genom ett patenterat energiabsorberande element som är fixerat i borrhålet med hjälp av resin eller cement.
Genom denna rörelse hålls spänningen över bultens längd på en konstant nivå trots det omgivande bergets förskjutningar.

Roofex produceras i de standardlängder som vanligen används i gruvor och tunnlar, och bultens tillåtna deformationsspann sätts vid tillverkning utifrån kundens order.

Inom produktportföljen för Roofex finns även två typer av monitorbultar, utformade för att möjliggöra direkt visuell övervakning av bergets rörelser och därigenom öka förstärkningssystemets tillförlitlighet och förutsebarhet.
 

För mer information, var vänlig kontakta:

Mathias Lewén, Vice President Communications

AtlasCopco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin. Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Atlas Copco Geotechnical Drilling and Exploration är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustning för undersökningsborrning och markförstärkning. Divisionens huvudkontor ligger i Märsta i Sverige och dess produktionsenheter är samlade i specialiserade kompetenscenter i Nordamerika, Europa, Afrika och Asien. Divisionen har runt 700 anställda runtom i världen. Atlas Copco MAI, i Feistriz/Drau, Österrike, är divisionens huvudenhet för berg- och markförstärkning.