Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copcos kompressorer för PET-formblåsning först med Klass 0-certifiering

Atlas Copcos kompressorer för PET-formblåsning först med Klass 0-certifiering

2008-09-15

Antwerpen, 15 augusti 2008: Atlas Copco har tillkännagett att företagets ZD-serie med högtryckskompressorer är den första i världen att förse PET-förpackningsindustrin med 100 % certifierad oljefri luft med Klass 0-certifiering.

Atlas Copco Class 0 logo
Risken för oljeföroreningar elimineras effektivt vid formblåsning av PET-flaskor inom industrierna för buteljerat vatten, läskedrycker, fruktjuice och andra drycker. Testningen för ISO 8573-1 Klass 0-certifieringen utfördes med de strängaste testmetoder som finns att tillgå och i simulerade realistiska industrimiljöer. Inga spår av olja hittades under några testbetingelser, och tryckluften certifierades enligt kategorin "Klass 0" avseende oljeinnehållet. Atlas Copco är nu den enda kompressortillverkaren i världen vars samtliga tekniker för oljefri luft certifierats enligt "Klass 0".
Atlas Copco ZD fortsätter även att vara den mest energieffektiva och tystgående 40 bar-kompressorn som finns tillgänglig, utan avkall på den flexibilitet och tillförlitlighet som PET-formblåsningsmarknaden med höga volymer kräver.

Vikten av 100 % oljefri luft

Oljeföroreningar utgör en osynlig fiende i alla buteljeringsinstallationer och aseptiska miljöer. Många buteljerare vidtar särskilda åtgärder för större renhet med dekontaminering efter blåsgjutning av förformar. Även den allra minsta mängd oljeförorening kan leda till förändrade eller förgiftade produktpartier, hälsofara för konsumenterna, returnerade produkter och skadat rykte samt kostsam stilleståndstid och upprensningstid. Med Atlas Copcos ZD-kompressor på 40 bar undanröjs risken för oljeföroreningar tack vare själva designen på kompressorn.
 
Tester av Atlas Copcos oljefria kompressorer har genomförts av den välkända oberoende provningsanstalten TÜV (Technische Überwachungs-Verein), med de strängaste testmetoder som finns att tillgå. Alla möjliga former av oljeföroreningar, som vätskor, aerosoler och ångor, mättes vid tre olika temperaturer (20 °C, 40 °C och 50 °C) och vid olika tryck (25, 30 och 40 bar(e)) vid mätpunkten. Inte ens då kunde TÜV hitta några spår av olja i utluften.
 
ZD-kompressorn på 40 bar är den senaste bland Atlas Copcos produkter inom oljefri teknik som får ISO 8573-1 KLASS 0-certifiering avseende oljeinnehåll. Som första tillverkare att få Klass 0-certifiering för sina oljefria skruvkompressorer i Z-serien 2006 har Atlas Copco nu stärkt sin ställning på området genom certifiering av andra oljefria tekniker: centrifugal-, tand-, scroll-, kolv- och vatteninsprutade skruvkompressorer. Tillsammans omfattar dessa ett tryckområde från 300 mbar till 40 bar och ända upp till 26 000 m³/h. Den här senaste certifieringen sätter fokus på Atlas Copcos pågående engagemang inom luftrenhet och kvaliteten i kundernas produktion. 
 
"ZD återspeglar det Atlas Copco kallar 'Tillförlitlighet genom design,'" förklarar Ronnie Leten, Business Area President för Compressor Technique på Atlas Copco. "ZD:s unika kombination av oljefri skruvteknik för de två första stegen och kolvteknik för de sista två har resulterat i den bästa produkten i klassen vad gäller säkerhet, energieffektivitet, tillförlitlighet och flexibilitet."

Minska energikostnaderna

Atlas Copcos ZD med integrerad tork som utnyttjar kompressionsvärme har ett lägre specifikt energibehov än någon annan kompressor. Med ZD har Atlas Copco infört fyrstegskompressionen i branschen (fyrstegskonstruktionen bidrar till att sänka energiförbrukningen med 7 % jämfört med trestegsmodellen). En annan nyhet är användningen av VSD-styrningen som ger en integrerad drivning med variabelt varvtal, vilket är särkilt intressant när flaskstorlekarna ändras ofta. Med VSD kan energibesparingar med upp till 35 % uppnås. RI VSD-modellen, som kan användas i alla återinsprutningsanläggningar, ger ytterligare energibesparingar.

Tillförlitlighet

De höga volymerna i PET-produktionslinjerna och den kontinuerliga driften innebär att PET-formblåsningskompressorernas tillförlitlighet är extremt viktig. Atlas Copco producerar högtrycksluft i fyra steg, och åstadkommer därmed lägre tryckförhållanden vid varje steg. Detta innebär mindre slitage och minskade underhållskostnader.

Sänkta installationskostnader

En av modellerna i ZD-serien har en ljudnivå på 76,4 dBA, som gör den till den mest tystgående kompressorn som finns tillgänglig. Atlas Copco var den första tillverkaren att utrusta samtliga sina ZD-kompressorer med ljuddämpande huvar som standard, vilket eliminerar kostnaden för och behovet av ett separat kompressorrum. ZD levereras med en basplatta i betong som absorberar vibrationerna, vilket gör att inget fundament eller fästbultar behövs. Hanteringen sker med gaffeltruck. 
 
De flexibla ZD-kompressorerna tillhandahåller samtidigt högtrycksluft för formblåsningen och luft med medelhögt tryck för etikettering, instrumentering och kapsylering. På så sätt undviks den extra investering som en fristående mellantryckskompressor innebär. Båda segmenten i ZD kan installeras direkt intill blåsmaskinen. Atlas Copcos nyskapande ZD tillhandahåller den mest säkra och energieffektiva tryckluftslösningen för PET-formblåsningsindustrin.

För mer information, var vänlig kontakta:

AtlasCopco är en världsledande leverantör av produktivitetshöjande lösningar för industrin.Produkterna och tjänsterna sträcker sig från luft- och gaskompressorer, generatorer, gruv- och anläggningsutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterad eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartners, och med 135 års erfarenhet, bedriver Atlas Copco utveckling för högre produktivitet. Med huvudkontor i Stockholm, Sverige, når Gruppen fler än 160 marknader globalt. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 63 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

Oil-free Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför oljefria kompressorer för alla typer av industrier världen över där luftkvaliteten är av stor vikt, samt oljeinsprutade kompressorer för mindre kritiska tillämpningar. Fokus ligger på luftoptimeringssystem och kvalitetsluftslösningar för att förbättra kundernas produktivitet ytterligare. Divisionens huvudkontor och den största produktionsenheten ligger i Antwerpen i Belgien.

Kommentar för redaktörer:

Mer information och högupplösta digitala foton som medföljer den här pressreleasen hämtar du på www.classzero.com