Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Nya generationen Cobra bensindrivna borr- och bilningsmaskiner med renare avgaser

Nya generationen Cobra bensindrivna borr- och bilningsmaskiner med renare avgaser

2009-11-06

2010-generationens Cobra™ bensindrivna borr- och bilningsmaskiner från Atlas Copco uppfyller de hårdare kraven för avgasutsläpp som fastställts av EPA (Environmental Protection Agency), den amerikanska motsvarigheten till naturvårdsverket, kända för att ha ett av världens hårdaste kontrollprogram för avgasutsläpp.

Cobra TT


Fas 3 i EPA:s standarder för avgasutsläpp för mindre motorer som inte är avsedda för transport på väg och EU:s motsvarighet, direktiv 97/68/EC ändrat genom 2002/88/EC, innebär en minskning av utsläppen av kolväten (HC) och kvävedioxider (NOx). Jämfört med tidigare generationens Cobra™-maskiner har utsläppen av kolväten minskat med cirka 50 procent.

Med förbättringar av förgasar- och filtersystem och ett omkonstruerat och finjusterat ljuddämpningssystem, med bland annat ett katalytiskt element, uppfyller nya generationen Cobra™ bensindrivna borr- och bilningsmaskiner kraven för avgasutsläpp enligt de hårdare gränsvärdena för utsläpp. 

Nya generationen Cobra™ bensindriven bilningsmaskin är lätt att starta. Alla modeller har elektronisk tändning, spärrspole och omkonstruerat tanklock. Cobra™ Pro och TT har även en dekompressionsventil. En startrulle finns som tillval för Cobra™ Combi för att göra det lättare att dra igång maskinen när den är högt placerad i förhållande till användaren. 
 
Ett högeffektivt luftfilter ger lång livslängd och enkel service, även vid stora mängder damm. Filtret är lätt att komma åt för snabb service.
 

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet. Produkterna och tjänsterna omfattar allt från tryckluft och gasutrustning, generatorer, anläggnings- och gruvteknikutrustning, industriverktyg och monteringssystem till relaterade tjänster för eftermarknad och uthyrning. I nära samarbete med kunder och affärspartner, och med över 130 års erfarenhet i ryggen, skapar Atlas Copco innovationer som ger överlägsen produktivitet. Gruppen har sitt huvudkontor i Stockholm och finns över hela världen i mer än 160 länder. Under 2007 hade Atlas Copco 33 000 anställda och intäkter på SEK 63 miljarder (EUR 6,7 miljarder). Mer information finns på http://www.atlascopco.com/.

Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Företaget är en ledande leverantör av hydraul-, trycklufts- och bensindrivna spett och borrmaskiner, samt hydraulhammare och tysta demoleringsverktyg kopplade till bärarenheter. Produkterna marknadsförs under varumärket Atlas Copco. Utrustningen tillverkas i Sverige, Tyskland, Indien, Bulgarien, Kina och Sydafrika och säljs via en världsomspännande försäljnings- och serviceorganisation.