Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Tre nya tunga hydraulhammare med PowerAdapt och optimerat effekt/vikt-förhållande

Tre nya tunga hydraulhammare med PowerAdapt och optimerat effekt/vikt-förhållande

2010-04-20

Vid Bauma 2010-mässan lanserar Atlas Copco tre nya tunga hydraulhammarmodeller med PowerAdapt och optimerat effekt/vikt-förhållande. Med en arbetsvikt på 2000 kg ger HB 2000 10 % mer effekt än sin föregångare, HB 2200. Nya HB 3100 och HB 4700, med en arbetsvikt på 3100 respektive 4700 kg, ger 5 % respektive 13 % mer effekt än de tidigare modellerna.    

I och med detta håller Atlas Copco fast vid principen att ständigt utveckla och tillverka nya redskap som ger bättre effekt/vikt-förhållanden. Samma prestanda kan uppnås med mindre redskap och bärarenheter. På så sätt blir investeringen, underhållskostnaderna och inverkan på miljön mindre. Mer effekt innebär också större påkänningar, mot vilka redskapen skyddas av beprövade och nya produktegenskaper.
 
Samtliga tre hydraulhammare är utrustade med PowerAdapt-systemet som stänger av hammaren om oljetrycket blir för högt. Det gör att kunden utan bekymmer kan utnyttja utrustningens fulla effektivitet.
 
Hydraulhammarnas förbättrade uppstyrningssystem ger större stabilitet och högre beständighet vid krävande arbetsförhållanden. En ny mejselhållarkonstruktion ger bättre skydd, särskilt i hammarens nedre del, som exponeras för hårt slitage.
 
Mer information finns på http://www.breakingthelimit.com/

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Anja Kaulbach, Marketing Communications/Media Relations
Tel. +49-201-633-2233
E-post: anja.kaulbach@de.atlascopco.com
 
 
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Koncernen levererar hållbara lösningar för ökad kundproduktivitet med innovativa produkter och tjänster. Företaget grundades 1873 och är baserat i Stockholm, Sverige, och har en global närvaro i mer än 170 länder. 2009 hade Atlas Copco cirka 30 000 anställda och intäkter på SEK 64 miljarder (EUR 6,0 miljarder). Läs mer på http://www.atlascopco.com/

Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraul-, trycklufts- och bensindriven utrustning för demolerings-, återvinnings-, kompakterings-, bergborrnings- och betongtillämpningar. Produkterna marknadsförs och säljs under olika märken via en världsomfattande försäljnings- och serviceorganisation. Divisionen har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsenheter i Europa, Afrika och Asien.