Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Effektiv och pålitlig torr tryckluft för de flesta krävande tillämpningar

Effektiv och pålitlig torr tryckluft för de flesta krävande tillämpningar

2010-11-15

Atlas Copco lanserar 3 nya serier med adsorptionslufttorkar.Dessa har utformats för effektivitet med lågtrycksfall och försenade torkcykler. Dessutom garanteras hög prestanda och en konstant tryckdaggpunkt - till och med vid full belastning - under vilka förhållanden som helst.

De nya produkterna inkluderar 2 serier med värmelösa adsorptionstorkar, CD 25+-145+ och CD 110+-300+. Den enkla utformningen och arbetsprincipen säkerställer tillförlitligheten hos dessa kompakta adsorptionstorkar, till och med under krävande förhållanden. Den tredje nya serien är fläktregenererade torkar, BD 100+-300+; konstruerade för energieffektivitet och uthållighet. Tack vare användning av uppvärmd omgivande luft för regenerering håller den här torkarserien energikostnaderna så låga som möjligt.

En adsorptionstork skyddar din produktion, utrustning och kvaliteten på slutprodukten genom att använda torkmedel för att adsorbera fukt från tryckluften. De här 3 nya adsorptionslufttorkarserierna lämpar sig för de mest krävande branscherna och tillämpningarna som elektronik, mat och dryck, medicin, olja och gas etc.

Överlägsen energieffektivitet

De nya CD+-BD+-serierna är gynnsamma för din energiförbrukning och klimatpåverkan eftersom de minimerar tryckfall* och optimerar regenereringscykeln. 

Tryckdaggpunktsgivaren mäter den återstående fuktigheten i tryckluften, registrerar när det aktiva tornet är helt mättat och växlar sedan de två torkartornens funktioner vid det optimala tillfället. Tack vare daggpunktsstyrning försenas torkarcyklerna, vilket resulterar i energibesparingar på upp till 90 % jämfört med mer traditionella styrningssystem.

CD+-torkarna använder en del av den torkade luften för att regenerera sina torn, medan BD+ i huvudsak använder omgivande luft för att torka sitt torkmedel. Eftersom CD+ inte använder omgivande luft lämpar den sig också för riskfyllda förhållanden. Å andra sidan gör BD+-fläktregenereringstekniken att det går att förminska både BD+-adsorptionstorken och kompressorn jämfört med en liknande installation med CD+-serien, vilket resulterar i stora energibesparingar.

Hög prestanda under vilka förhållanden som helst

CD 185 plus

Adsorptionstorken CD 185+


Medan Atlas Copco-ingenjörer fokuserade på en enkel utformning för CD 25+-145+ säkerställer stadiga kärl och galvaniserade ledningar med flänsade anslutningar för CD 110+-300+ och BD 100+-300+ effektiv regenerering samtidigt som läckage minimeras och tryckfallen hålls låga*.

Genom att övervaka alla parametrarna för adsorptionstorkarna med Elektronikon®-styrenheten säkerställs en konstant tryckdaggpunkt** ned till -70 °C/-100 °F, till och med vid 100 % belastning. Detta innebär absolut torr luft för viktiga tillämpningar som automatiska farmaceutiska processer som kräver högsta möjliga tillförlitlighet 24/7.

Tillförlitlig torr luft

CD 25 plus

Detaljbild av en CD 25+


Installation och underhåll förenklas tack vare lättåtkomliga interna komponenter, enkla installationer och användning av hållbara material (som exempelvis spjällventiler), vilket förlänger underhållsintervaller och minimerar kostsamma produktionsavbrott för installation och service.

Elektronikon®-styrenheten är utrustad med ett användarvänligt gränssnitt och navigationssystem. 
 
Dessutom möjliggör kostnadsfria online-visningar övervakning på distans, vilket innebär att drifts- och underhållsbehov bättre kan förutses.

Hållbar produktivitet

De nya CD+-BD+-serierna återspeglar Atlas Copcos fokus på hållbara lösningar, vilket ökar energieffektiviteten och samtidigt ger tillförlitlig prestanda för varje tillämpning. De 3 nya adsorptionstorkarserierna CD 25+-145+, CD 110+-300+ och BD 100+-300+ utökar Atlas Copcos produktportfölj och gör att Atlas Copco kan erbjuda dig en förstklassig luftlösning för dina tryckluftsbehov.
 
* Tryckfallet för serierna CD 110+-300+ och BD 100+-300+ hamnar under 0,2 bar (e)/2,90psig.
** Tryckdaggpunkt (PDP) vid tryckdaggpunkt hänvisar till vatteninnehåll i tryckluft. Det är den temperatur där vattenånga kondenseras till vatten vid aktuellt arbetstryck. Låga PDP-värden indikerar små mängder vattenånga i tryckluften.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Industrial Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Den utvecklar, tillverkar och marknadsför oljeinsprutade och oljefria luftkompressorer, lösningar för kvalitetsluft samt övervaknings- och anslutningslösningar, under ett flertal märken, för alla typer av branscher. Divisionens fokus och huvudmålsättning är att förbättra kundens produktivitet. Divisionens huvudkontor och den största produktionsenheten ligger i Antwerpen, Belgien.

Hämta pressmeddelandet och broschyren på engelska