Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Ny hydraulhammare, HB 4100, från Atlas Copco

Ny hydraulhammare, HB 4100, från Atlas Copco

2012-02-21

Atlas Copco presenterar den nya hydraulhammaren HB 4100 som samlar poäng jämfört med föregångarmodellen tack vare mindre vikt, bättre prestanda och högre effektivitet.

HB 4100 DP


"Både när det gäller prestanda och effektivitet är förbättringen jämfört med den föregående modellen betydande", förklarar Gordon Hambach, Product Line Manager för hydraulhammare, "i båda avseendena har vi uppnått tvåsiffriga procentuella ökningar."
 
Minskad vikt och bättre prestanda hos en hydraulhammare innebär att liknande resultat kan uppnås med en mindre hydraulhammare och en mindre grävmaskin. Det sparar investeringar och driftskostnader. Gordon Hambach: "Uppföljningskostnaderna för en investering i en hydraulhammare är många gånger större än de rena förvärvskostnaderna. Minskningen av den totala ägandekostnaden handlar om sparade resurser, till exempel energi samt arbetstid, såväl som koncept för hållbarhet och enkelt underhåll."
 
Mot den här bakgrunden ändrades hydraulhammarens uppstyrningssystem i syfte att göra den ännu mer stabil och fjädrande. "Hydraulhammare används trots allt i de allra mest extrema förhållanden", tillägger Hambach. "Ett nytt hölje för mejselhållaren ger bättre skydd. Vi har även förstärkt servicefönstret och infällningarna för de laterala, gängade svivelanslutningarna. Det finns även ett omgivande förslitningsskydd, vilket har visat sig vara värdefullt på alla tunga hydraulhammare från Atlas Copco."
 
Med en arbetsvikt på 4 100 kg lämpar sig HB 4100 för bärarmaskiner från 40 till 70 ton.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Tack vare innovativa produkter och tjänster levererar Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global verksamhet i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco cirka 33 000 anställda och intäkter på SEK 70 miljarder (EUR 7,3 miljarder).

Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraul-, trycklufts- och bensindriven utrustning för demolerings-, återvinnings-, kompakterings-, bergborrnings- och betongtillämpningar. Produkterna marknadsförs och säljs under olika märken via en världsomfattande försäljnings- och serviceorganisation. Divisionen har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsenheter i Europa, Afrika och Asien.