Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco lanserar ett komplett sortiment av kväve- och syregeneratorer

Atlas Copco lanserar ett komplett sortiment av kväve- och syregeneratorer

2012-09-18

Atlas Copco lanserar 3 serier kväve- och syregeneratorer för gasgenerering på plats. Med dessa innovativa gasgeneratorer kan företag utöka sin befintliga tryckluftsanläggning för att generera eget kväve och syre. En fristående tillförsel av gas på plats kan ge betydande skalekonomi och spara på driftskostnaderna. Atlas Copcos nya serie gasgeneratorer på plats har utformats för högsta renhetsstandarder och är billiga i drift för både stora och små tillämpningar.

Gasgenerering på plats är mer hållbar och kostnadseffektiv än gas som levereras i cylindrar eller bulkvätska eftersom det eliminerar de administrativa och operativa kostnaderna för beställning, transport, förvaring och leverans av flaskor eller bulkvätska i kryogeniska tankar. Med en fristående tillförsel av kväve och syre tillgodoses bolagets gasbehov alltid i tid, till lägsta möjliga kostnad.

Koen Lauwers, Vice-President Marketing för Atlas Copcos Industrial Air Division, kommenterar: ”Med dessa nya serier av gasgeneratorer kommer våra kunder att öka sin produktivitet dramatiskt. Vi hjälper dem att upptäcka nya besparingsmöjligheter genom skalekonomi: kombinera deras tryckluftssystem med produktion av kväve och/eller syre för deras specifika behov.”

Membrankvävegeneratorer för enkel och kostnadseffektiv gasgenerering

NGM
 
Atlas Copcos membrankvävegenerator (NGM) är, tack vare dess höga effektivitet och tillförlitlighet, idealisk för användningsområden som brandskydd, däckpumpning, rengöring av tank och rörledningar och många andra tillämpningar för olja och gas, gruvdrift och marint arbete.

NGM använder membranluftavskiljning för att producera kväve. En bunt polymerfibrer fungerar som ett membran som låter kväve passera och andra gaser (som syre, vattenånga och koldioxid) tränger igenom.

Tryckluften kommer in vid inloppet och berikat kväve kommer ut i andra änden av kvävegeneratorn. Membrantekniken genererar kväve med en justerbar renhet och flöden upp till 500 m³/h.


PSA-kvävegeneratorer för högsta renhet

 
För användningsområden som kräver kväve med hög renhet (upp till 99,999 %) är kvävegeneratorn (NGP) med PSA-teknik den rekommenderade lösningen. Baserat på PSA-teknologi (Pressure Swing Adsorption) adsorberar kolmolekylfilter syremolekyler från tryckluften.

Kvävegeneratorn har två sammankopplade torn som arbetar tillsammans för att producera ett nästan kontinuerligt kväveflöde. Resultat: kväverenhetsnivåer upp till 99,999 % för flöden upp till 1 100 Nm³/h. Typiska användningsområden för NGP är emballering, plastgjutning, metallurgi, avluftningsanalysatorer, elektronik, fruktförvaring och livsmedel och dryck.

PSA-syregeneratorer för tillförlitlig syregenerering på plats

 
Syre är viktigt för processer i den medicinska världen, i hantering av avloppsvatten, fiskodlingar och ozonproduktion. OGP-syregeneratorn använder sig även av PSA-teknik, med zeolitpellets som fungerar som adsorbent. Det ger syre med en justerbar renhet på mellan 90 % och 95 %, vid flöden upp till 200 Nm³/h.

Kväve och syre på plats som en del av en totallösning
Nu har Atlas Copco gasgeneratorer på plats som kan kombineras direkt med en befintlig tryckluftsanläggning. Med en fristående tillförsel av kväve och syre kan företag börja spara på drifts- och administrationskostnaderna för bulk- och cylindergasförsörjning. Dessa 3 serier med kväve- och syregeneratorer ger exakt de flöden och renheter som olika industritillämpningar behöver. På så sätt har Atlas Copco allt du behöver inom tryckluft, gas och service.

www.atlascopco.com/n2o2

Om du vill ha mer information kontaktar du:
Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i fler än 170 länder. 2011 hade Atlas Copco 37 500 anställda och intäkter på SEK 81 miljarder (EUR 9 miljarder).

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och luftbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Det stöds av ett globalt servicenätverk och erbjuder särskilda uthyrningstjänster. Kompressorteknik tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland USA, Kina och Indien.

Industrial Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Den utvecklar, tillverkar och marknadsför oljeinsprutade och oljefria luftkompressorer, vakuumpumpar, gasgeneratorer, lösningar för luftbehandling samt kompressorstyrenheter och övervakning under ett flertal varumärken. Förutom tjänster till en mängd olika branscher finns särskilda lösningar även för kunder inom marina områden, järnvägs-, samt olje- och gasbranschen. Divisionens fokus och huvudmålsättning är att förbättra kundens produktivitet. Divisionens huvudkontor och den största produktionsenheten ligger i Antwerpen i Belgien.