Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco lanserar ett komplett sortiment av kväve- och syregeneratorer

Atlas Copco lanserar ett komplett sortiment av kväve- och syregeneratorer

2013-04-08

April 2013, Wilrijk, Belgien – På Hannover-mässan 2013 lanserade Atlas Copco 3 serier kväve- och syregeneratorer för gasgenerering på plats. Med dessa innovativa gasgeneratorer kan företag utöka sin befintliga tryckluftsanläggning för att generera eget kväve och syre. En fristående tillförsel av gas på plats kan ge betydande skalfördelar och spara driftskostnader. Atlas Copcos nya serie gasgeneratorer på plats har utformats enligt högsta möjliga renhetsstandarder och är billiga i drift för både stora och små tillämpningar.

Gasgenerering på plats är mer hållbar och kostnadseffektiv än gas som levereras i gasflaskor eller bulkvätska eftersom de operativa och administrativa kostnaderna för beställning, transport, förvaring och leverans av flaskor eller bulkvätska i kryogeniska tankar elimineras. Med en fristående tillförsel av kväve och syre tillgodoses företagets gasbehov alltid i tid, till lägsta möjliga kostnad. Koen Lauwers, Vice-President Marketing för Atlas Copcos Industrial Air Division kommenterar: ”Med de här gasgeneratorserierna ökar våra kunder produktiviteten på ett dramatiskt sätt. Vi hjälper dem att upptäcka outnyttjade besparingsmöjligheter genom skalekonomi: kombinera deras tryckluftssystem med produktion av kväve och/eller syre för deras specifika behov.”

Membrankvävegeneratorer för enkel och kostnadseffektiv gasgenerering
Atlas Copcos membrankvävegenerator (NGM) är, tack vare dess höga effektivitet och tillförlitlighet, idealisk för användningsområden som brandbekämpning, pumpning av däck, rengöring av tankar och rörledningar och många andra olje- och gas-, gruv- och marina tillämpningar. NGM använder membranluftavskiljning för att producera kväve. En mängd ihåliga fibrer med polymerstruktur fungerar som ett membran där kväve kan passera och andra gaser (t.ex. syre, vattenånga och koldioxid) fångas upp. Tryckluften tränger in vid inloppet och berikat kväve kommer ut i andra änden av kvävegeneratorn. Membrantekniken genererar kväve med justerbar renhet och flöden upp till 500 m³/h.

PSA-kvävegeneratorer för högsta renhet
För användningsområden som kräver kväve med hög renhet (upp till 99,999 %) är kvävegeneratorn (NGP) med PSA-teknik den rekommenderade lösningen. Baserat på PSA-teknik (Pressure Swing Adsorption) adsorberar kolmolekylfilter syremolekyler från tryckluften. Kvävegeneratorn har två sammankopplade torn som arbetar tillsammans för att producera ett nästan kontinuerligt kvävgasflöde. Resultat: kväverenhetsnivåer upp till 99,999 % för flöden upp till 1 100 Nm³/h. Typiska användningsområden för NGP är emballering, plastgjutning, metallurgi, avluftningsanalysatorer, elektronik, fruktförvaring samt livsmedel och dryck.

PSA-syregeneratorer för tillförlitlig syregenerering på plats
Syre är viktigt för processer i den medicinska världen, vid hantering av avloppsvatten, fiskodlingar och ozonproduktion. OGP-syregeneratorn använder sig även av PSA-teknik, med zeolitpellets som fungerar som adsorbent. Det ger syre med en justerbar renhet på mellan 90 % och 95 % vid flöden upp till 200 Nm³/h.

Kväve och syre på plats som en del av en totallösning
Nu har Atlas Copco gasgeneratorer på plats som kan kombineras direkt med en befintlig tryckluftsanläggning. Med en fristående tillförsel av kväve och syre kan företag börja spara på drifts- och administrationskostnaderna för bulk- och cylindergasförsörjning. Dessa 3 serier med kväve- och syregeneratorer ger exakt de flöden och renheter som olika industritillämpningar behöver. På så sätt har Atlas Copco allt du behöver inom tryckluft, gas och service.

Bilder som är tillgängliga i Atlas Copcos multimediagalleri.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Med innovativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global räckvidd som sträcker sig över fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).

Industrial Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Den utvecklar, tillverkar och marknadsför oljeinsprutade och oljefria luftkompressorer, vakuumpumpar, gasgeneratorer, lösningar för luftbehandling samt kompressorstyrenheter och övervakning under ett flertal varumärken. Förutom tjänster till en mängd olika branscher finns särskilda lösningar även för kunder inom marina områden, järnvägs-, samt olje- och gasbranschen. Divisionens fokus och huvudmålsättning är att förbättra kundens produktivitet. Divisionens huvudkontor och den största produktionsenheten ligger i Antwerpen i Belgien.