Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco inför den gröna linjen med en ny serie elektriska lastmaskiner och truckar

Atlas Copco inför den gröna linjen med en ny serie elektriska lastmaskiner och truckar

2013-04-25

Atlas Copco lanserar en serie gruvlastare och -truckar med elektricitet som primär kraftkälla. Den nya serien som introduceras som The Green Line omfattar sju produkter: två elektriska underjordstruckar, fyra elektriska underjordslastare och en ny portabel generator.

Gruvindustrin ställs för närvarande inför en mängd olika utmaningar gällande energieffektivitet, koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. I syfte att hjälpa till att uppfylla de här kraven kan Atlas Copco nu erbjuda en helt ”grön” serie elektriska underjordstruckar och -lastare, vilket gör företaget till världsledande leverantör av gruvutrustning med låga utsläpp. 

”Med de här nya produkterna står vi redo att vara en den av den globala lösningen för minskad miljöpåverkan”, säger David Shellhammer, President, Underground Rock Excavation-divisionen hos Atlas Copco. ”Vi är särskilt stolta över att vara den enda tillverkaren av elektriska underjordstruckar och jag tror att den här utvecklingen utgör starten för en förändring inom gruvindustrin.”

Verksamhet som är 100 % fri från dieselutsläpp

Electric Scooptram EST14

Den nya Atlas Copco Electric Scooptram EST14


Serien med elektriska underjordslastare består av två nya lastmaskiner, Electric Scooptram EST1030 och EST14, som tillägg till de befintliga Electric Scooptram EST2D och EST3.5 – alla 100 % fria från dieselutsläpp. 

”Genom att ersätta en 10-tons diesellastare med Atlas Copcos Electric Scooptram EST1030 kan du faktiskt sänka de årliga utsläppen motsvarande utsläpp från 140 bilar”, säger Erik Svedlund, Product Manager hos Atlas Copco. ”Förutom det faktum att de elektriska lastmaskinerna inte förbrukar diesel kräver de även minimal ventilation.” 

De nya lastmaskinerna som baseras på den framgångsrika Atlas Copco Scooptram-plattformen drivs av mycket effektiva elektriska motorer, förbrukar mindre energi, genererar mindre värme och har en lägre ljudnivå än diesellastare. Resultatet är lägre driftskostnader, mindre miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö.

En ny bärbar generator, Gentrail GT325, förenklar transport av den elektriska Scooptram-lastaren, vilket blir ett jobb som en person kan utföra. Med en transportkapacitet från 3,6 upp till 14 ton finns det en storlek för varje tillämpning.

Fördubblad hastighet

Electric Minetruck EMT50

Den nya Atlas Copco Electric Minetruck EMT50


De nya elektriska underjordstruckarna, Electric Minetruck EMT35 and EMT50, med en lastkapacitet på 35 respektive 50 ton, är ungefär dubbelt så snabba jämfört med dieseltruckar i samma kapacitetsintervall, vilket gör dem till världens mest produktiva truckar.

Erik Svedlund förklarar: "Om vi tittar på kostnaden per ton kan användning av en elektrisk underjordstruck nästan fördubbla produktiviteten, medan den totala ägandekostnaden minskar med upp till 50 %.” 

Samtidigt minskar de elektriska truckarna energiförbrukningen med upp till 70 %. Högeffektiva elektriska motorer driver axlarna direkt, vilket minimerar transmissionsförlusterna. Regenererande bromsning returnerar energin till ledningsnätet, vilket betyder att cirka 30 % av den energi som förbrukas uppför ramper regenereras vid körning nedför.

Mer information finns på:
The New Green Line

Här kan du hämta foton:
Electric Scooptram EST14
Electric Minetruck EMT50

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, expandrar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Tack vare innovativa produkter och tjänster levererar Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och global verksamhet i fler än 170 länder. Under 2012 hade Atlas Copco cirka 39 800 anställda och intäkter på SEK 90,5 miljarder (EUR 10,5 miljarder).

Atlas Copco Underground Rock Excavation är en division inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustning för olika underjordstillämpningar på den globala marknaden. Divisionens tydliga fokus på innovativ produktutveckling och eftermarknadsstöd ger ökad kundnytta. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Örebro.