Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Packningsindikatorn visar när jobbet är klart

Packningsindikatorn visar när jobbet är klart

2014-08-26

Den nya packningsindikatorn på Atlas Copcos fram- och backgående vibratorplatta LG500 sparar tid och pengar. Tekniken bidrar till att minska maskinslitaget och förebygga överpackning.

LG Packningsindikator
Olika typer av jord har komplexa egenskaper som gör det till en utmaning att få till rätt packningsgrad. Alltför låg packning kan orsaka sättningar som leder till strukturfel. För mycket packning leder till onödigt maskinslitage och driftstopp. Överpackning kan också leda till att vissa marktyper "spricker" under det ökade trycket.

Packningsindikatorn på Atlas Copcos fram- och backgående vibratorplatta LG500 mäter vibrationsmönstren i plattan och visar hur väl packad jorden är under ytan.

Packningsindikatorn är monterad i mitten av handtaget och systemet kommunicerar via ett tydligt system med kontrollampor. De tre ljusen, gul, grön och röd, signalerar olika stadier av jordpackning. När den röda lampan blinkar har den särskilda jordtypen nått maximal markpackning och det är dags att sluta.

LG500
Genom att kombinera packningsindikeringsteknik och operatörens kännedom minskas risken för över- eller underpackning markant. Kombinationen sparar tid för användaren och ökar driftstiden för fram- och backgående vibratorplattor, eftersom servicebehovet minskar i samband med minskat maskinslitage.

För ännu bättre jordpackning ger Atlas Copcos CompBase detaljerade jordpackningsdata och information om kapacitet baserat på omfattande tester. Maskin- och metodrekommendationerna utgår från det material som ska packas, och CompBase ger även information om förväntad djupeffekt och packningsgrad efter ett visst antal pass.

Om du vill ha mer information kontaktar du:

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda.

Atlas Copco Construction Tools är en division inom Atlas Copcos affärsområde Bygg- och anläggningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför hydraulisk, tryckluftsstyrd och bensindriven utrustning för rivnings-, återvinnings-, kompakterings-, bergborrnings- och betongtillämpningar. Produkterna marknadsförs och säljs under olika märken i en global försäljnings- och serviceorganisation. Divisionen har sitt huvudkontor i Essen, Tyskland, samt produktionsenheter i Europa, Afrika och Asien.