Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copcos gruvtruck MT42 får genomgripande uppgradering

Atlas Copcos gruvtruck MT42 får genomgripande uppgradering

2014-11-10

Den populära 42-tonsmodellen i Atlas Copcos gruvtruckserie rustas för framtiden med en genomgripande uppgradering som ger ökad produktivitet, säkerhet och hållbarhet.

Gruvtruck MT42

Atlas Copcos populära gruvtruck MT42 har uppgraderats med en rad nya funktioner för att optimera produktiviteten och uppfylla utsläppskraven


Atlas Copcos gruvtruck MT42 introducerades på marknaden 2009 och har sedan dess varit en trogen arbetshäst i gruvor runt om i världen. Nu görs en rad nya förbättringar som gör att detta fordon med 42 tons kapacitet överträffar sina egna produktivitetsrekord.

De viktigaste uppgraderingarna är en nydesignad tippningslåda med en innovativ lösning för bakluckan och ett nytt motoralternativ som uppfyller avgaskraven.

Ny tippningslåda med baklucka
Den nya tippningslådan är tillverkad av höghållfast stål. Den har samma fysiska format som den tidigare modellen, men med minskad tömningshöjd. Geometrin är ny med optimerad vinkel på invändiga plåtar vilket gör det lättare att släppa material.

Dessutom är den nya lådan utrustad med en innovativ baklucka som fungerar som spillskydd. Bakluckan fälls automatiskt ner bakom tippningslådan före tömning, utan att markfrigången eller sikten för backkameran påverkas. Luckan styrs hydrauliskt och status för luckans position visas för föraren på displayen i hytten.

Gruvtruck MT42

Den innovativa bakluckan fälls ner bakom tippningslådan före tömning, utan att markfrigången eller sikten för backkameran påverkas.


Motor motsvarande Tier 4 final
Det nya motoralternativet för gruvtrucken MT42, Cummins QSX15, uppfyller kraven för avgasutsläpp i både EPA Tier 4 final och EU nivå IV, ett steg på vägen mot utsläpp på nära noll. Jämfört med utsläppsnivåerna i Tier 3 ger den nya motorn en 90-procentig minskning av både PM (partiklar) och NOx (kväveoxider).

Motorns montering är helt integrerad i designen av gruvtruck MT42 och Atlas Copcos riggstyrsystem RCS. Till exempel kan status för partikelfiltret och nivån i dieselavgasvätsketanken övervakas på displayen i hytten.

Motoralternativet är endast lämpligt för marknader där diesel som säljs har en mycket låg svavelhalt (ULSD) och motoroljan har låg askhalt.

Retarder för högre hastighet
Gruvtrucken MT42 är också förberedd för valfritt elektromagnetiskt retarderbromssystem. Vid transport i nedförsbacke skapar retardern motstånd och retardation, vilket ger slitagefri bromsning. Under rätt förhållanden kan det även ge utrymme för en högre hastighet, vilket ger ökad produktivitet. Denna lösning kan vara särskilt användbar vid arbete med många godstransporter i nedförsbacke med belastning, t.ex. transporter av stenavfall och takbrytning med igensättning.

Alla dessa nya funktioner gör den här trucken ännu bättre när det gäller produktivitet, säkerhet, tillförlitlighet och hållbarhet”, säger Marcus Lundbergh, produktchef på Atlas Copco. ”Det handlar om att flytta så mycket malm som möjligt på ett säkert och kontrollerat sätt, och den uppgraderade gruvtrucken MT42 är oöverträffad för detta.” 

Atlas Copco meddelar att man kommer att börja leverera den nya gruvtrucken MT42 under 2015.

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas CopcoUnderground Rock Excavation är en division inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustning för olika underjordstillämpningar på den globala marknaden. Divisionens tydliga fokus på innovativ produktutveckling och eftermarknadsstöd ger ökad kundnytta. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Örebro.