Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco utökar sina vakuumlösningar

Atlas Copco utökar sina vakuumlösningar

2014-12-10

Företaget har lanserat en utökad portfölj med vakuumlösningar för lågt och medelhögt vakuum under kvartal 2 2014 och meddelar att banbrytande vakuumteknik kommer att presenteras tidigt under 2015

GHS730VSD pack
Atlas Copco har nyligen lanserat en ny portfölj med vakuumprodukter som kan uppfylla specifika vakuumbehov hos kunder inom olika marknader och många vanliga vakuumtillämpningar.

Förutom det nya sortimentet bestående av 2-stegs oljetätade vakuumpumpar med roterande lamell har Atlas Copco också lanserat en rad nya vakuumboosterpumpar, kolvpumpar, vätskeringspumpar och ångejektorer. Den här nya portföljen kan vara till hjälp för branscher som t.ex. gruvdrift, cement, papper, raffinaderier och livsmedel samt så mångskiftande branscher som flygindustrin, fordon, kyla, glas, buteljering, konservering och träbearbetning.

Tidigt under 2015 lanseras en innovativ, intelligent vakuumpump – GHS VSD+ – som representerar ett verkligt kliv framåt inom vakuumbranschen.

GHS VSD+-serien är en ny serie högeffektiva, intelligenta vakuumpumpar för drift med variabelt varvtal (VSD) från Atlas Copco. Baserat på de välkända och hållbara plug-and-play-principerna för utformning av Atlas Copcos kompressorer har vakuumpumparna konstruerats av vakuumtekniker för att ge topprestanda vid arbetstryck som är vanliga i industriella tillämpningar.

GHS VSD+-serien ger:

GVD 12_2-stegs oljetätad pump med roterande lamell_pack_L
 • Energibesparingar på ca 50 % 
 • Toppmodern teknik, drivning med variabelt varvtal (VSD) och den innovativa motorkonstruktionen förenas för att producera ett kliv framåt för effektiviteten i syfte att sänka livscykelkostnaderna dramatiskt. 
 • Avsevärt bättre prestanda jämfört med prestandatestade oljetätade och torra vakuumpumpar med roterande ledskena . 
 • Tyst drift – ljudnivån är ungefär hälften av nivån hos jämförbar teknik. 
 • Hållbar produktivitet tack vare inbyggd effektivitet. Överensstämmer med åtaganden gällande energihantering och miljö enligt ISO 50001/14001. 
 • Minskad miljöpåverkan på grund av extremt hög oljebindningsförmåga vid alla arbetstryck – från optimalt tryck till atmosfäriskt tryck. 

Atlas Copco erbjuder för närvarande en rad vakuumlösningar: 
GVD 0,7-28 serien bestående av små 2-stegs oljetätade pumpar med roterande lamell ger utmärkt optimalt vakuumtryck, hög pumpeffektivitet och överlägsen ånghanteringsförmåga med tyst drift. De här pumparna ger tillförlitliga och stabila, beprövade prestanda som har upprättat branschstandarden för FoU och vetenskapliga pumptillämpningar. Alla pumpar/motorer är godkända enligt UL- och CSA-normer av en extern testinrättning och många har en patenterad omkopplare för lägesval, vilket innebär att en modell lämpar sig både för tillämpningar med högt vakuum eller hög produktion.

GVD 175_2-stegs oljetätad pump med roterande lamell
De 2-stegs oljetätade vakuumpumparna med roterande lamell i GVD 40-275-serien är kända för högt optimalt vakuum, snabba pumphastigheter, tyst drift och förmåga att hantera vattenånga. Dessa direktdrivna pumpar med roterande lamell är till sin natur kompakta och vibrationsfria och ger utmärkt skydd för operatörer tack vare fläkten med fingerskydd och kopplingshus. Ett omfattande utbud av tillbehör är tillgängligt för användning i det bredaste utbudet av vakuumtillämpningar.

De mekaniska boosterpumparna ZRS 250-4200 som bygger på den enkla roterande lob-principen är fortfarande favoritpumpen för tillämpningar där höga pumphastigheter krävs för tryck i området 0,01 till 50 mbar. Den här pumpen måste alltid kompletteras med en annan pump som kan ge en hög tryckskillnad jämfört med atmosfäriskt tryck. Den mekaniska boosterpumpen som arbetar vid relativt låga tryck utsätts inte för samma koncentrationer av frätande processmedier som extrapumpen, vilket gör den mycket tillförlitlig.

Med över 10 000 sålda enheter sätter rotationspumparna i Atlas Copco GLS 250-500-serien normen för prestanda och tillförlitlighet med branschens mest effektiva, utrymmesbesparande konstruktion. GLS har förbättrats, uppgraderats och finjusterats för att leverera ännu bättre tillförlitlighet och produktivitet i kombination med minimalt underhåll och driftsavbrott. Det är avgörande för krävande tillämpningar, t.ex. inom bilindustrin, flygindustrin och deras leverantörskedjor.

Atlas Copcos vakuumpumpar med vätskeringar erbjuds som standardpaket i ett antal olika konfigurationer som lämpar sig för drift med engångs, partiell eller total återcirkulation. AW-vakuumpumpar med vätskeringar är tillgängliga för både enstegs- (AWS) och tvåstegspumpar (AWD) med kapacitet från 200-37 500 m³/h och vakuumnivåer ned till 30 mbar (a).

Om du vill ha mer information kontaktar du:

GLS_Oljetätad rotationspump
 • Christoph Angenendt, Communications Manager Utility Vacuum Business Unit
  +49 (0)172 29 650 75, Christoph.Angenendt@de.atlascopco.com 
 • Mark S. Taylor, Marketing Manager Utility Vacuum Business Unit
  +44 (0) 7971650912, mark.s.taylor@uk.atlascopco.com 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och fler än 40 000 anställda.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.

Vacuum Solutions är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik som utvecklar, tillverkar och marknadsför vakuumpumpar, system för minskning av utsläpp, ventiler och tillhörande tjänster, främst under Edwards och Atlas Copcos varumärken. De huvudsakliga marknadssegmenten utgörs av: halvledare, platta bildskärmar, solenergi samt vakuum för forskning och andra tillämpningar. Divisionens fokus och huvudmålsättning är att förbättra kundens produktivitet. Divisionens huvudkontor ligger i Crawley, Storbritannien.