Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco stärker sitt fokus på medicinska gaslösningar ytterligare

Atlas Copco stärker sitt fokus på medicinska gaslösningar ytterligare

2014-06-27

Wilrijk, juni, 2014. Atlas Copco, en världsledande leverantör av lösningar för hållbar produktivitet, omformar sin Quality Air-division för att fokusera på medicinska gaslösningar och filterverksamhet. Divisionen kommer att byta namn till Medical Gas Solutions.

uAIR medicinsk luftanläggning
Medical Gas Solutions-divisionen, som ingår i affärsområdet Kompressorteknik, kommer att fokusera på medicinska gasprodukter, filter och tjänster för den växande globala vårdsektorn. Alla affärssegment kommer att överföras till divisionerna Oil-free Air och Industrial Air, där de kommer att passa väl in i verksamheten och få fortsatt prioritering och starka tillväxtmöjligheter.

Medical Gas Solutions-divisionen kommer att arbeta uteslutande med att utveckla, tillverka, sälja och serva medicinska gaslösningar”, säger Horst Wasel, President för Medical Gas Solutions-divisionen. ”Det kommer att göra det möjligt för oss att möta efterfrågan från den globala hälsovården och fånga upp de många möjligheterna som finns på den här marknaden. Vi har ett stort utbud av innovativa produkter och tjänster och en stor potential för lönsam tillväxt.”

Divisionen kommer att ledas av Horst Wasel från Rock Hill, USA, och kommer att vara operativ från och med den 1 juni 2014.

Om du vill ha mer information kontaktar du:


Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2013 uppgick Atlas Copcos intäkter till SEK 84 miljarder (EUR 9,7 miljarder) och antalet anställda till fler än 40 000.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning och lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning finns i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien