Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / AIRScanTM– ”Tar tempen” på tryckluftsanläggningen och kvantifierar potentialen för energibesparingar

AIRScanTM– ”Tar tempen” på tryckluftsanläggningen och kvantifierar potentialen för energibesparingar

2007-10-31

Nacka 16 augusti  2007 – Atlas Copco Compressor har förstärkt sin eftermarknadsorganisation med ett rikstäckande nätverk av egna servicetekniker, som kan erbjuda marknaden kompletta översyner av tryckluftsnätets viktigaste parametrar. AIRScanTM heter tjänsten, som redovisar kvantifierbara siffror och resultat för energibesparingar. I tjänsten ingår flödes- och effektkontroll, läcksökning, mätning av luftkvalitet och förslag till ergibesparingsåtgärder. En detaljerad rapport tas fram inklusive en kostnadsanalys och åtgärdsprogram. Allt med syfte att hjälpa kunderna att spara energi och pengar.

Tryckluft är en viktig del i produktionsprocessen inom industrin, men utgör också en stor del av företagets energinota. Närmare 75% av den totala livscykelkostnaden för en tryckluftsanläggning är elenergi, där det finns en besparingspotential upp emot 30%. 
  
En komplett AIRScanTM revision omfattar en heltäckande översyn av tryckluftsnätets viktigaste parametrar. En komplett översyn med detaljerade mätningar och genomgång av varje ingående enhet i tryckluftsanläggningen görs under en 7-dagarsperiod. Man mäter och utvärderar effektiviteten och luftkvalitén i hela anläggningen inklusive rörsystem.   
  
Vidare identifierar man var energiförlusterna uppstår samt föreslår lämpliga besparingsåtgärder. Mätningarna kräver en liten investering, men ger i gengäld stora besparingar. Samtidigt som man avlastar miljön. Mätningarna utförs utan att anläggningen behöver stängas av. 
  
Efter genomförd AIRScanTM revision lämnas en rapport med förslag på lämpliga energibesparingsåtgärder; exempelvis att installera system för övervakning, styrning, och energiåtervinning, läckagetätning samt förslag på mer energisnål utrustning. 

AirConnectTM – som är ett internetbaserat kontrollsystem för fjärrövervakning av tryckluftsanläggningar och AirOptimizerTM- en totallösning för energioptimering utgör här kompletterande tjänster till AIRScanTM . 

- ”AIRScanTM  har rönt stort intresse bland våra kunder, där energibesparingar och miljöfrämjande åtgärder har fått ökad betydelse”, säger, Ulf Larsson, produktansvarig vid Atlas Copco Compressor AB.