Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco förvärvar svensk leverantör av appliceringsutrustning för limning och tätning

Atlas Copco förvärvar svensk leverantör av appliceringsutrustning för limning och tätning

2016-06-07

Stockholm den 7 juni 2016: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har kommit överens om att förvärva Bondtech, en svensk leverantör av appliceringsutrustning som används av fordonstillverkare.

Bondtech är en division inom Teamster AB, baserat i Göteborg, som producerar och säljer utrustning för fordonstillverkare för effektiv lim- och tätningsapplicering. Bondtech har 12 anställda och hade intäkter under 2015 på MSEK 32.

“Limlösningar är en framtida fogningsteknologi som allt oftare används av fordonsindustrin,” säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. “Bondtechs team har stor expertis och en stark närvaro på den nordiska marknaden.”

Atlas Copco Sweden - MSEK 32
Lim används allt oftare av fordonstillverkare som vill foga samman blandade material istället för stål för att göra fordonen bränsleeffektivare. Traditionell svetsning kan vara svår med de lättare materialen, vilket öppnar upp för alternativa fogningsteknologier. Bondtechs teknologi liknar den som används av Atlas Copco SCA, en marknadsledare inom detta område. 

Förvärvet förväntas bli klart under andra kvartalet. 

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Assembly Solutions i Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. 

För mer information kontakta: 
Mats Rahmström, Affärsområdeschef             Ola Kinnander, Presschef 
för Industriteknik                                              08 743 8060 eller 070 347 2455   
08 743 8000                                                    media@se.atlascopco.com

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2015 hade Atlas Copco en omsättning på 102 miljarder kronor och fler än 43 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan. www.atlascopco.se