Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Gör gruvdriften renare och säkrare med batteridriven utrustning

Gör gruvdriften renare och säkrare med batteridriven utrustning

2016-05-09

Atlas Copco lanserar sin första batteridrivna gruv- och underjordsprodukt. När det gäller operatörssäkerhet har den batteridrivna lastaren Scooptram ST7 utvecklats för att uppfylla och överträffa miljönormerna och de moderna säkerhetskraven för gruvdrift.

Traditionellt sett drivs mobil underjordsutrustning i gruvsektorn med dieselmotorer, som släpper ut avgaser. Dessa utsläpp måste ventileras genom kostsamma system.

Det finns redan eldrivna hjullastare i underjordsgruvor, men de måste anslutas med en elkabel. De har därför begränsad räckvidd och medför även andra driftsvårigheter.

I takt med att gruvorna blir allt djupare strävar gruvföretagen efter större kontroll över sin drift. Den batteridrivna Scooptram ST7 tillgodoser det behovet genom sina automatiserade funktioner, som till exempel gör det möjligt att fjärrstyra flera lastmaskiner från ett säkert avstånd. Därmed går det att planera och repetera en perfekt produktionscykel varje gång.

”Lastmaskiner och lastbilar förbrukar cirka 80 procent av dieselbränslet under jorden. Dessutom används lastmaskiner oftast längst in i gruvans gångar, där det är svårast att ventilera. För att få största möjliga effekt på arbetsmiljö och ventilationskostnader var det ett självklart val för Atlas Copco att lansera en batteridriven lastmaskin som första produkt av den här typen”, säger Lars Senf, marknadschef för Atlas Copcos division Underground Rock Excavation.

Initiativet till att konstruera batteridriven utrustning grundar sig i de senaste innovationerna inom batteriteknik, som har gjort det möjligt att tillverka kraftfull och produktiv utrustning som drivs helt utan utsläpp. Den batteridrivna Scooptram ST7 är det första steget mot tung och mobil underjordsutrustning. Längre fram kan det bli aktuellt med ett bredare utbud av batteridriven utrustning, bland annat hjullastare, lastbilar och borrmaskiner.

Det finns många uppenbara fördelar med batteridrift, men också några mindre uppenbara. Exempel på dessa är minskad miljöpåverkan, högre arbetstillfredsställelse och bättre förankring i samhället, säger Erik Svedlund, produktchef för divisionen Electric Vehicles – Underground Material Handling.

Atlas Copco skapar lösningar som inte bara ger ekonomiska vinster, utan även leder till vinster i en bredare bemärkelse. Säkrare, bekvämare arbetsplatser, minskad energiförbrukning samt eliminering av giftiga utsläpp leder sammantaget till vinster som är svåra att kvantifiera, men enkla att förstå. Det här är ytterligare ett kvitto på Atlas Copcos motto ”Ideas move mountains”.

Den batteridrivna Scooptram ST7-modellen kommer i första hand att introduceras i Nordamerika och lanseras sedan successivt runt om i världen.

För mer information, vänligen kontakta:

Underground Rock Excavation är en division inom Atlas Copcos affärsområde Gruv- och bergbrytningsteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tunneldrivnings- och gruvbrytningsutrustning för olika underjordstillämpningar på den globala marknaden. Atlas Copcos tydliga fokus på innovativ produktkonstruktion och eftermarknadsstöd ger ökad kundnytta. Divisionens huvudkontor och största produktionsenhet ligger i Örebro.