Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco tar ansvar

Atlas Copco tar ansvar

2006-12-04

Atlas Copco lanserade det nya servicekonceptet ROC CARE för ytborrar under 2005. Många kunder har haft vunnit på att kunna dela ansvaret för schemalagd service, besiktningsrapporter, utökad garanti och ProCom, ett internetbaserat satellitkommunikationssystem. 
Nu är det dags för nästa innovativa servicepaket från Atlas Copco - COP CARE.

COP CARE är ett kontrakt för maximalt tillgängliga bergborrar

ROC CARE Service
Det finns vissa likheter med ROC CARE-konceptet, men COP CARE är ett nytt servicepaket som är särskilt till för bergborrning. 
Båda koncepten har utvecklats för att minska riskerna för oförutsedda reparationer och därmed förhindra kostsamma maskinhaverier. 
Inom COP CARE-konceptet erbjuder Atlas Copco tjänster inom bergborrning enligt våra rekommendationer och byter ut bergborrar under servicetiden. Det gör att du kan minimera stilleståndstiden och öka produktiviteten. COP CARE innebär tre viktiga förmåner för kunden: tillgänglighet, enkelhet och produktivitet. 
 
Tillgänglighet
Med COP CARE kan du räkna med en bergborr som alltid fungerar. Säkerheten i Atlas Copcos COP CARE innefattar en ersättningsborr under servicetiden samt en utökad garanti. Dessutom ingår alltid fett och smörjolja av rätt typ liksom originalreservdelar. Allt det här gör att kunden kan känna sig trygg och vara effektiv i sin dagliga verksamhet. Genom COP CARE erbjuds också en fast kostnad per slagtimme, vilket gör det enklare att förutse driftskostnaderna.
 
Enkelhet
Med COP CARE är det enkelt. Atlas Copco sköter servicen på bergborren, vilket innebär att Atlas Copco tar ansvaret för större service och genomgång och att kunden bara behöver sköta det dagliga underhållet. 
 
Produktivitet
Med COP CARE får du produktivitet. Den schemalagda servicen innebär att bergborren fungerar med ett minimum av dyr stilleståndstid. En annan fördel är att du får hjälp av experter med att fastställa och ställa in parametrar för borrställningen. Detta ger bättre produktivitet och ekonomi.

ROC CARE med fokus på ställningen

COP 1840
ROC CARE-paketet är avsett för entreprenörer och stenbrottsföretag som utför ytborrning. Paketet omfattar regelbundna besiktningar och tjänster med utökad garanti för alla större riggkomponenter. På den här grunden kan kunden säkerställa problemfri drift i 5 000 motortimmar eller 4 års drift.
 • Schemalagd service 
  Schemalagd besiktning och underhåll är nyckelkomponenterna i ROC CARE.
  Den schemalagda servicen utförs efter en underhållsmanual och aviseras genom ett e-postmeddelande till den som ansvarar för maskinparken genom ProCom när det är dags för service. 
 • Besiktningsprotokoll
  Kunden får ett detaljerat besiktningsprotokoll för riggen med markeringar för ytterligare åtgärder som kan förhindra eventuella problem i framtiden. Att vidta åtgärder för att förhindra haverier innan de inträffar är enklare och billigare än att vänta tills utrustningen går sönder. Detta minskar risken för oplanerade och kostsamma driftsavbrott.
 • Utökad garanti 
  Atlas Copcos har en så stark tilltro till ROC CARE att vi har tagit med generösa garantier i paketet. Borrkostnaderna blir lägre eftersom garantin för alla större riggkomponenter har utökats till 5000 motortimmar eller 4 års borrning. 
 • ProCom
  ROC CARE innehåller ProCom-programvara för Internetåtkomst. ProCom är ett globalt satellitbaserat system som övervakar riggens status. Där visas motortimmar, slagtimmar, antal borrade meter* och tidsperiod till nästa service. ProCom fungerar över hela världen och övervakar riggarna var de än finns. Eftersom Atlas Copco vet exakt när riggen behöver åtgärdas kan vi ta kontakt i förväg när det är dags för schemalagd service och på så sätt orsaka minsta möjliga störning i borrverksamheten.
Kundkommentarer från fältet:
Emil Fredriksson, som har grundat Emils Bergentreprenad AB i Järvsö skrev på servicekontraktet för ROC CARE för ett år sedan för sin D7C. Emil säger: “Med ROC CARE-kontraktet kan jag borra utan avbrott, vilket är viktigt för produktiviteten. Det är enkelt och jag känner mig trygg.”
ROC CARE och COP CARE innebär trygghet och sinnesro!

Om du vill ha mer information kontaktar du:
Markku Teräsvasara, vice marknadschef, divisionen Surface Drilling Equipment
telefon: +46 (0)19 670 7422, fax: +46 (0)19 670 7298, 
e-post: markku.terasvasara@se.atlascopco.com 
Göran Nilsson, eftermarknadschef SDE, divisionen Surface Drilling Equipment 
telefon: +46 (0)19 503 12 17, fax: +46 (0)19 670 7298, 
e-post: goran.nilsson@se.atlascopco.com 
Lisa Boyero Lindström, kommunikationschef, divisionen Surface Drilling Equipment
telefon: +46 (0)19 670 7235, fax: +46 (0)19 670 7298, 
e-post: lisa.boyero.lindstrom@external.atlascopco.com