Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda den här webbplatsen accepterar du användning av cookies. Vi lagrar inte några personuppgifter. Läs mer.

Media / Produkt- och servicenyheter / Atlas Copco redo för den nya emissionslagstiftningen i EPA Tier 4A/EU Steg III B

Atlas Copco redo för den nya emissionslagstiftningen i EPA Tier 4A/EU Steg III B

2010-04-27

Atlas Copco Portable Air har valt EGR/DPF-systemet för att göra sina portabla kompressorer förenliga med EPA Tier 4A/EU Steg III B. Den första prototypen av en XRHS 366-enhet har visats upp på Bauma.

XRHS366.jpg
Från och med januari 2011 kommer emissionslagstiftningen kring terrängdieselmotorer på mellan 130 och 560 kW att bli mycket strängare. För den europeiska marknaden regleras emissionerna genom EU Steg III B. I USA har nu EPA Tier 4 A införts. En viktig anpassning i detta nästa steg i lagstiftningen är en drastisk reducering – till en tiondel – av tillåtna partiklar eller sot i avgaserna. Vad gäller kväveoxider (NOx), som är den primära orsaken till bildning av smog, så kommer acceptansnivån sänkas till hälften jämfört med den föregående lagstiftningen.
 
Atlas Copco Portable Air-divisionen har utvärderat de två befintliga teknikerna som kan klara de här nya restriktionerna: SCR (Selective Catalytic Reduction, selektiv katalytisk reduktion) och EGR (Exhaust Gas Recirculation, återcirkulering av avgaser) kombinerat med DPF-filter (dieselpartikelfilter). Caterpillars NOx-reduceringssystem EGR/DPF valdes som bästa lösning.
Guy Laps, Vice President Engineering på Atlas Copco Portable Air-divisionen förklarar: ”Med den här lösningen säkerställer vi att våra kunder som arbetar med terrängmaskiner inte behöver fylla på DEF (Diesel Exhaust Fluid) eller AdBlue. En studie om belastningsfaktorer som utförts på en representativ population på fältet gjorde att vi, tillsammans med CAT, kom fram till slutsatsen att EGR/DPF är den bästa tekniken för våra bärbara kompressortillämpningar.”
 
EPA Tier 4A/EU Steg III B innebar den mest intensiva och expansiva produktutvecklingen i Caterpillars historia. CATs CEM-modul (Clean Emissions Module) ger en minimal inverkan på bränsleeffektiviteten. ”De första beräkningarna visar att vi, beroende på motormodell, kommer att kunna åstadkomma en minskning av bränsleförbrukningen med upp till 2 %”, säger Guy Laps.
 
Enheternas omfattande värdeökning kommer även att få ett genomslag på kostnaderna, och därmed även på priset. De totala försäljningspriserna i den berörda kategorin kommer antagligen att öka med mellan 35 och 45 %.
 
En prototyp av den första kompressorenheten från Atlas Copco Portable Air med den nya CAT C9.3 ACERT-motorn, XRHS 366, visades på Bauma 2010 i monter nummer F10/1008. 
 
Även generatorserien från Atlas Copco Portable Air kommer att anpassas i linje med emissionslagstiftningen Steg III A för Europa och EPA Tier 4 A för USA.
 

Om du vill ha mer information kontaktar du:

 

Portable Air är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Här utvecklas, tillverkas och marknadsförs portabla kompressorer och generatorer för primeffekt eller reservkraft i hela världen. Produkter och tjänster för anläggningsindustrin, uthyrning och allmänna industrier finns tillgängliga under
flera varumärken. Divisionens huvudkontor och huvudsakliga tillverkningscentrum ligger i Antwerpen i Belgien.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande kompressorer, gruv- och anläggningsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Koncernen levererar hållbara lösningar för ökad kundproduktivitet med innovativa produkter och tjänster. Företaget, som grundades 1873, är baserat i Stockholm och har en global närvaro i mer än 170 länder. 2009 hade Atlas Copco cirka 30 000 anställda och intäkter på SEK 64 miljarder (EUR 6,0 miljarder). Läs mer på www.atlascopco.com.