Sats med gasslangar: Inkluderar alla gasslangar som krävs för en skrid - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Asfaltläggningsutrustning / Slitage- och reparationssatser / Vibratorbalkar och slodor / Inkluderar alla gasslangar som krävs för en skrid

Produktsökning

Beställ information [-]

Sats med gasslangar: Inkluderar alla gasslangar som krävs för en skrid

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev

Allt-i-ett-sats som inkluderar alla gasslangar som krävs för en skrid.


Funktioner och fördelar

  • Gasslangarna bildar anslutning mellan gasflaskorna injektionsbrännarna för ett gott och säkert gasflöde.
  • Med korrekt underhåll undviks oväntade haverier i värmesystemet.

Helpful hints

  • Läs alltid instruktionerna i underhålls- och driftshandboken.
  • Dagliga visuella inspektioner av hela värmesystemet rekommenderas.
  • Kontrollera alltid och säkerställ att gasslangar och anslutningar uppfyller kraven i lokala säkerhetsföreskrifter.
  • Rengör och kontrollera vid behov tändstiften.

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev