Sats med värmeelement: Inkluderar värmeelement och fästdetaljer - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Sats med värmeelement: Inkluderar värmeelement och fästdetaljer

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev

Allt-i-ett-sats med värmeelement inkluderar värmeelement och fästdetaljer.


Funktioner och fördelar

  • Värmeelement hjälper till med uppvärmningen av skridplåtar och stampstänger och skapar ett smidigt materialflöde samt eliminerar att material fastnar vilket ger ett beläggningsresultat av högsta kvalitet.
  • Med korrekt underhåll undviker du oväntade driftsavbrott.

Helpful hints

  • Kontrollera regelbundet uttag och kablage.
  • Tänk på säkerheten! Läs alltid instruktionerna i underhålls- och driftshandboken innan du genomför några inspektioner och underhållsåtgärder.

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev