RRD57-11: Pneumatisk, vibrationsdämpad mejselhammare - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Bearbetande verktyg / Slående verktyg / Mejselhammare / Pneumatisk, vibrationsdämpad mejselhammare

Produktsökning

Beställ information [-]

RRD57-11: Pneumatisk, vibrationsdämpad mejselhammare

8425 1103 20

Den vibrationsdämpade RRD-mejselhammaren är idealisk för alla materialborttagningsarbeten på gjuterier, verkstäder, skeppsvarv och i konstruktionsindustrin. Inbyggda ergonomiska funktioner som vibrationsdämpning minskar belastningen på användaren, ger minskad trötthet och skyddar operatören mot de skador som långvarig påverkan från vibrationer och buller kan åstadkomma.


Funktioner och fördelar

 • Modell för styrda mejslar
 • Pålitlig - robust konstruktion
 • Låg vibrationsnivå
 • Låg ljudnivå
 • Lång livslängd
 • Integrerad slangkoppling
 • Inklusive standard ISO-mejsel

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Slag31 Hz
Vikt3.4 kg
Slaglängd92 mm
Energi per slag9.3 J
Luftinloppsgänga BSPspecial
DämpningVibrationsdämpat
Kolvdia.1.1/0.8 mm
Längd458 mm
Bussning17.3 mm
Luftförbrukning9.5 l/s
Rekommenderad slangstorlek12.5 mm
LjudstandardISO15744
Ljudosäkerhet3 dB(A)
Ljudtryck96 dB(A)
Ljudeffekt107 dB(A)
VibrationsstandardISO28927-10
Vibrationsvärde<2.5 m/s²
Vibrationsstandard, gammalISO8662-2
Gammalt vibrationsvärde<2.5 m/s²

Tillbehör som medföljer den här produkten

 • Knob, compl.

  Knob, compl.

  3510 0330 80

 • Chisel - L = 250

  Chisel

  L = 250

  3085 0236 01

Reservdelslista, dimensionsritningar, sprängskisser, serviceinstruktioner, osv.

Reservdelar, Dimensionsritningar, Serviceinstruktioner, Industriverktyg.
Här nedan finns länkar till Atlas Copcos ServAid-program med vilket du hittar reservdelslistor och produktinstruktioner, samt en länk till arkivet med dimensionsritningar som innehåller 2D- och 3D-ritningar i PDF-, DXF- och IGS-format.

Atlas Copco Service

Atlas Copco Service, som är ledande inom verktygsunderhåll för industrin, är en beprövad kostnadsbesparare i produktionen. De besparingar du kan vänta dig av att köra ett serviceprogram beror på vilken typ av produktion du bedriver i anläggningen. Många faktorer tas med i beräkningarna, bl.a. följande: bandmontering, arbete vid fasta stationer, hur frekvent verktygsanvändningen är, verktygstyper, tillämpningar och arbetsmiljön.


Reparationsservice

Till följd av dagens höga krav på att minimera stilleståndstiden för våra kunder fokuserar vi på specialiserade verkstäder som kan hantera snabba reparationer och fullständiga renoveringar på det mest kostnadseffektiva sättet. Vi har en mängd olika reservdelar på lager för att kunna göra detta och vi har uppgraderat med fabriksfixturer och testutrustning för att öka effektiviteten. Tack vare allt detta, plus certifierade mekaniker som var och en arbetar med specifika verktygsmodeller, har vi lyckats minimera ledtiderna och förbättrat kvaliteten på alla reparationer. Efter service testas alla verktyg noggrant enligt Atlas Copcos specifikationer.
Läs mer om Reparationsservice

Atlas Copco ToolScan

Verktygsservice
Atlas Copcos ToolScan™-rapport informerar dig om tryckluftsverktygens status och lufttillförseln vid varje arbetsstation. Tjänsten utförs av en mycket erfaren, certifierad tekniker och omfattar följande områden:
 • AirScan av lufttillförseln vid varje arbetsstation.
 • Kontroll av verktygens status och prestanda
 • Andra tjänster kan läggas till.
En rapport som informerar om lufttillförselns och verktygens status, inklusive rekommendationer om förbättringar. Sedan kan du tillsammans med arbetsgruppen besluta om nästa steg utan ett bindande avtal.
Läs mer om Atlas Copco ToolScan™


Granskning av energieffektivitet

EEA
En oerhört stor energimängd slösas bort till följd av läckor i tryckluftssystem. Kapacitetsförluster på upp till 20 % är vanliga i många installationer. Under en granskning av energieffektivitet kontrollerar Atlas Copco det statiska och dynamiska trycket för tryckluftsverktygen i linjen. Tryckfallet mäts och dokumenteras och en visuell inspektion av tryckluftsinstallationen utförs. Baserat på den insamlade informationen rekommenderar Atlas Copco med hjälp av kalkylatorn för energieffektivitet rätt installation av tillbehör för tryckluftslinjen och flera andra aspekter.

Läs mer om granskning av energieffektivitet

Förebyggande underhåll

I likhet med andra maskiner behöver Atlas Copcos industriverktyg regelbundet underhåll för att uppnå den fulla potentialen av prestanda och driftsäkerhet. Det finns olika avtal som anpassas efter dina behov. Vi erbjuder underhåll både på plats och externt, eller en kombination av dessa.

Läs mer om Förebyggande underhåll


Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Tjänst med fullständig täckning

Vårt alternativ för fullständig täckning håller verktygen i toppskick och ger en fast budget för allt verktygsunderhåll. Andra tjänster kan läggas till. Ta fram ett optimalt serviceprogram för just din tillverkningsverksamhet genom att utnyttja vår unika ToolScan RCM-process.

Fullständig täckning omfattar:
 • Reparation, inklusive delar
 • Kalibrering
 • Program för förebyggande underhåll
 • Alternativ för service på plats/externt
 • Andra tjänster kan läggas till
Läs mer om Tjänst med fullständig täckning

Outsourcing-lösningar

Vi har omfattande erfarenhet av outsourcing-lösningar och har för närvarande fler än 75 verkstäder på plats hos kunder. Här följer exempel på de områden som omfattas:
 • Förebyggande underhåll, reparation och kalibrering av alla
  varumärken och verktygstyper.
 • Installation och startsupport.
 • Servicehanteringssystem, inklusive utveckling av prestandaindikatorer.
 • Linje- och processupport.
 • Hantering av reservverktyg/-utrustning och reservdelar.
 • Andra kundönskemål.
Läs mer om Outsourcing-lösningar

Tillbehör

 • Productivity kit

  MIDI Optimizer F/RD EQ10-R13-W

  8202 0850 15

 • Chisel - L = 250

  Chisel

  L = 250

  3085 0242 00

 • Chisel - L = 340

  Chisel

  L = 340

  3085 0242 01

 • Chisel - L = 550

  Chisel

  L = 550

  3085 0242 02

 • Chisel - L = 800

  Chisel

  L = 800

  3085 0242 03

 • Chisel - L = 1200

  Chisel

  L = 1200

  3085 0242 04

 • Chisel - L = 215

  Chisel

  L = 215

  3085 0236 00

 • Chisel - L = 340

  Chisel

  L = 340

  3085 0236 02

 • Chisel - L = 550

  Chisel

  L = 550

  3085 0236 03

 • Chisel - L = 340

  Chisel

  L = 340

  3085 0249 00


Du kanske även är intresserad av

Säkerhetsinformation

För att kunna använda verktygen på ett säkert sätt ska du alltid läsa igenom och följa all säkerhetsinformation och alla produktinstruktioner. Samtliga lokalt lagstadgade säkerhetsbestämmelser om installation, drift och underhåll måste följas i alla lägen.

Säkerhetsinformation
Produktinstruktioner