Kärnborrningsriggar - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Kärnborrningsriggar

Atlas Copco erbjuder ett stort utbud av kärnborrningsriggar. De uppfyller olika krav och behov. Diamec kärnborrningsriggar används för malmkroppsdefinition, reservutvärdering och markundersökning. Christensen kärnborrningsriggar används för "green field"-utforskning på ytan och malmkroppsdefinition. Explorac riggar med omvänd spolning används för att erhålla prover i hög kvalitet.

Berörda produkter