Bultningsaggregat - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Bultningsaggregat

Atlas Copcos riggar för bergbultning används vid bergbultning i gruvbrytnings- och tunneldrivningstillämpningar. Vårt sortiment omfattar modeller som lämpar sig för takhöjder från 1,8 till 13 meter. Funktionerna omfattar en hanteringsarm för installation av nätgaller, det datoriserade riggstyrsystemet (RCS) för positionering, borrning och bultning och de hydrauliska bergborrmaskinerna COP 1132 och COP 1435 som har konstruerats särskilt för bulthålsborrning. Andra funktioner är automatisk resin-injektion, automatiskt cementsystem, bultningsplansnavigator och en hytt som kan lyftas och vinklas.

1-6 av 6

 • Boltec 235

  Borrigg för bergbultning

  Boltec 235 är en helt mekaniserad borrigg för bergbultning för bultlängder från 1,5 till 2,4 meter och takhöjder upp till upp till 8,5 meter. Den är utrustad med Atlas Copcos riggstyrsystem RCS för positionering, borrning och bultning, och med COP 1132 hydraulisk bergborrmaskin, speciellt utvecklad...

 • Boltec EC

  Borrigg för bergbultning

  Boltec EC är en helt mekaniserad borrigg för bergbultning med bultlängder från 1,5 till 6 meter och takhöjder upp till 13 meter. Den är utrustad med Atlas Copcos riggstyrsystem RCS för positionering, borrning och bultning, och med den hydrauliska bergborrmaskinen COP 1132 eller COP 1435, speciellt...

 • Boltec MC

  Borrigg för bergbultning

  Boltec MC är en helt mekaniserad borrigg för bergbultning med bultlängder från 1,5 till 3,5 m och takhöjder upp till 9,5 m. Den är utrustad med Atlas Copcos riggstyrsystem RCS för positionering, borrning och bultning, och med den hydrauliska bergborrmaskinen COP 1132, speciellt utvecklad för...

 • Boltec MD

  Borrigg för bergbultning

  Boltec MD är en helt mekaniserad borrigg för bergbultning för bultlängder från 1,5 till 3,5 m och takhöjder upp till 9,5 m. Den är utrustad med Atlas Copcos riggstyrsystem DCS för positionering, borrning och bultning och COP 1132 hydraulisk bergborrmaskin, speciellt utvecklad för borrning av...

 • Boltec S

  Bultningsaggregat

  Boltec EC är en helt mekaniserad borrigg för bergbultning med bultlängder från 1,5 till 6 meter och takhöjder upp till 13 meter. Den är utrustad med Atlas Copcos riggstyrsystem RCS för positionering, borrning och bultning, och med den hydrauliska bergborrmaskinen COP 1132 eller COP 1435, speciellt...

 • Boltec SL

  Borrigg för bergbultning

  Boltec SL är en halvmekaniserad borrigg för bergbultning vid låg takhöjd. Den är konstruerad för bultlängder från 1,5 till 1,8 m och takhöjder upp till 2,5 m. Den är utrustad med Atlas Copcos elektroniska riggstyrsystem för positionering, borrning och bultning och med COP 1132 hydraulisk...

1-6 av 6