DM45/DM50: Rotationsrigg för spränghålsborrning – medelstort hålområde - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Borraggregat och bergborrmaskiner / Rotationsriggar för spränghålsborrning / Rotationsrigg för spränghålsborrning – medelstort hålområde

Produktsökning

Beställ information [-]

DM45/DM50: Rotationsrigg för spränghålsborrning – medelstort hålområde

Rotations- eller sänkhammarborrning upp till 229 mm (9 tum) – skarvrörsborrning

DM45 är en larvbandsmonterad borrigg med toppmonterad hydraulisk rotationsenhet för skarvrörsborrning. Den har konstruerats särskilt för borrning av produktionsspränghål. En dieselmotor används för att driva luftkompressorn och hydraulsystemet. Styrenheter för elmanövrerad hydraulik är ergonomiskt placerade så att operatören är vänd mot borrsträngen vid borrning. DM45 finns som både högtrycks- och lågtrycksmodell för att uppfylla behoven vid rullborrkrone- och sänkhammarborrning. Det finns även ett tillval för borrning av lutande hål.


Funktioner och fördelar

  • Den nya hyttkonstruktionen ger möjlighet till ett siktfält för att följa borrningsförloppet från operatörssätet
  • Kraftpaketet maximerar den mekaniska effektiviteten och skyddar komponenterna från stötbelastning vid borrning och förflyttning
  • Kombinationerna av motor och kompressorelement har utvecklats för att ge optimal luft- och krafttillgång för att klara de allra tuffaste borrningsförhållanden utan att göra avkall på effektiviteten


Tekniska data

Tekniska specifikationer
ProduktserierMid-range drilling rigs
BorrmetodRoterande borrning och sänkhammarborrning – skarvrörsborrning
Håldiameter149 - 229 mm
Hydraulisk dragkraft200 kN
Hydraulisk dragkraft (bakåt)98 kN
Vikt på krona20400 kg
Djup för enrörsborrning8.5 m
Maximalt håldjup53.3 m
Uppskattad vikt35 - 41 t
Håldiameter149 - 229 mm

Produktvyer


Fältstudier och teknikartiklar