COP 3038: Hydraulisk bergborrmaskin - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

COP 3038: Hydraulisk bergborrmaskin

COP 3038 är en hydraulisk bergborrmaskin för håldiametrar om 43 till 64 mm. Den är konstruerad för tillämpningar såsom tunneldrivning, ortdrivning och rum- och pelarbrytning, där extremt hög borrsjunkning ger stora fördelar.


Funktioner och fördelar

  • Effektivt, hydrauliskt dubbeldämpsystem tillsammans med en flytande adapter resulterar i hög produktivitet och god borrstålsekonomi.
  • Högfrekvenstekniken ger hög borrsjunkning utan att påfrestningen på borrstålet ökar.
  • Dubbeltätad spolkammare ger färre stillestånd genom minskad risk för vatteninträngning.

Teknisk beskrivning


CMT Reservdelar och tjänster
Här kan du läsa mer om våra reservdelar och tjänster.

Produktvyer