Ovanjords trippellinkärnrör - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Borrverktyg / Kärnborrningsverktyg / Kärnrör / Ovanjords trippellinkärnrör

Produktsökning

Beställ information [-]

Ovanjords trippellinkärnrör

1-4 av 4

 • PO3/PTO3 Kärnrörsenhet (29)

  Trippelkärnrör för wireline-borrning är den dominerande kärnrörskonfiguration som används vid mineralprospektering om markförhållandena i allmänhet kategoriseras som dåliga och där formationer vanligen är spröda och spruckna. PO3/PTO3-konstruktionen möjliggör enkel användning med borrningstillsatser och förlustkontrollmaterial eftersom dessa normalt behövs. I PO3/PTO3-röret finns ett extra, delat innerrör som möjliggör ostörd provåtervinning, vilket i sin tur leder till god produktivitet på arbetsplatsen.

 • PO3/PTO3 Reservdelssats för fångstanordning (12)

  Med reservdelssatsen till fångstanordningen för ovanjordskärnborrning med trippelrör kan utrustningen servas vid behov. Reservdelssatsen som innehåller de viktiga delarna för fångstanordningen är ett kostnadseffektivt sätt att serva utrustningen och garantera maximal säkerhet på arbetsplatsen.

 • HO3/HTO3 Reservdelssats till fångstanordning (12)

  Med reservdelssatsen till fångstanordningen för ovanjordskärnborrning med trippelrör kan utrustningen servas vid behov. Reservdelssatsen som innehåller de viktiga delarna för fångstanordningen är ett kostnadseffektivt sätt att serva utrustningen och garantera maximal säkerhet på arbetsplatsen.

 • NO3/NTO3 Reservdelssats till fångstanordning (12)

  Med reservdelssatsen till fångstanordningen för ovanjordskärnborrning med trippelrör kan utrustningen servas vid behov. Reservdelssatsen som innehåller de viktiga delarna för fångstanordningen är ett kostnadseffektivt sätt att serva utrustningen och garantera maximal säkerhet på arbetsplatsen.

1-4 av 4