Odex system med rymmare för sänkhammarborrning - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Borrverktyg / Jordborrningssystem med foderrör / Odex system med rymmare för sänkhammarborrning

Produktsökning

Beställ information [-]

Odex system med rymmare för sänkhammarborrning

1-1 av 1

  • Odex system med rymmare för sänkhammarborrning (89)

    Systemet med rymmare är den mest ekonomiskt lönsamma metoden vid borrning med foderrör under normala markförhållanden. Odex-systemet har blivit standard bland borrentreprenörer för borrning med foderrör i vattenbrunnar, geotermiska brunnar och vid grundförstärkningsborrning med mikropålar. Odex lämpar sig perfekt för grunda hål vid renodlad jordborrning. Tack vare den fantastiska borrstyrningen kan borrkronan återanvändas. Just nu finns Odex för DTH-hammare med sju diametrar från 3" till 8". Odex-systemet har en enkel struktur, hög kvalitet och är användarvänligt.

1-1 av 1