Elemex återanvändbart ringborrkronesystem för DTH - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Borrverktyg / Jordborrningssystem med foderrör / Elemex återanvändbart ringborrkronesystem för DTH

Produktsökning

Beställ information [-]

Elemex återanvändbart ringborrkronesystem för DTH

1-1 av 1

  • Elemex återanvändbart ringborrkronesystem för DTH (87)

    Atlas Copco Elemex är ett återanvändbart ringborrkronesystem för DTH-borrning. Med det nya Elemex-systemet för jordborrning med foderrör ger Atlas Copco dig alla fördelarna med DTH-borrning – hög produktivitet, raka och djupa hål – utan att riskera luftläckage eller överborrning, vilket kan orsaka skador på närliggande byggnader. Tack vare Elemex-konstruktionen är trycklyftens flöde och riktning under kontroll. Det innebär att du kan ägna dig åt de mest känsliga och utmanande projekten inom grundläggning. Elemex-systemets tre huvudkomponenter är En pilotborrkrona som borrar hålets mittdel och styr borrsträngen. En foderrörssko fastsvetsad i foderröret som drivs ned av hammaren och pilotborrkronan. En symmetrisk ringborrkrona. Atlas Copco erbjuder två olika alternativ för systemkomponenterna. För uppställning ett ska alla tre ovan nämnda komponenter beställas. Uppställning två består av en fabriksmonterad ringborrkronesats (integrerad ringborrkrona och foderrörssko) och en pilotborrkrona.

1-1 av 1