HO-EX Reservdelssats för kompakta kärnrör - Atlas Copco Sverige

Produkter / Produkter / Borrverktyg / Kärnborrningsverktyg / Kärnrör / Ovanjords dubbellinkärnrör / HO-EX Reservdelssats för kompakta kärnrör

Produktsökning

Beställ information [-]

HO-EX Reservdelssats för kompakta kärnrör

Det flexibla kärnrörshuvudet ingår i Excore-serien och är ett nyutvecklat system.

Det flexibla kärnrörshuvudet ingår i Excore-serien och är ett nyutvecklat system. Denna huvudenhet är lätt att underhålla och är konstruerad av komponenter med lång livslängd som kan bytas ut mellan ovan- och underjordsarbete. Den flexibla utformningen bidrar till låga lagerhållningskostnader.


Funktioner och fördelar

  • Kan snabbt ställas om från yt- till pump-in-riktning
  • Ett kostnadseffektivt sätt att få låga lagerhållningskostnader

1-25 av 29

1-25 av 29