Riggmonterade skopkrossar - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

Riggmonterade skopkrossar

BC-skopkrossar är ett innovativt sätt att leva upp till kraven på krossning på dagens arbetsplatser. Med hjälp av en riggmonterad skopkross kan alla slags spillmaterial vid rivning krossas och återanvändas på plats. I den processen krävs mindre mekanisk utrustning, kostnaderna för transport och avfallshantering blir lägre och det behövs bara en förare till både demoleringstillbehör och skopkross.

1-2 av 2

 • BC 2500

  Hydrauliska skopkrossar för bärare med en vikt på 22–30 ton

  3363 1179 88

  Bärare, viktklass:
  22 - 30 t
  |
  Servicevikt:
  2500 kg
  |
  Oljeflöde:
  160 - 180 l/min
  |
  Arbetstryck:
  250 bar
  |
  Bredd:
  800 mm
  |
  Längd:
  2465 mm
  |
  Höjd:
  1500 mm
  |
  Lastförmåga:
  0.80 m³

 • BC 3700

  Hydrauliska skopkrossar för bärare med en vikt på 28–38 ton

  3363 1179 89

  Bärare, viktklass:
  28 - 38 t
  |
  Servicevikt:
  3750 kg
  |
  Oljeflöde:
  180 - 200 l/min
  |
  Arbetstryck:
  250 bar
  |
  Bredd:
  940 mm
  |
  Längd:
  2575 mm
  |
  Höjd:
  1600 mm
  |
  Lastförmåga:
  1 m³

1-2 av 2