HB 10000 DP: HB-hydraulhammare för bärare från 85 till 140 ton - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

HB 10000 DP: HB-hydraulhammare för bärare från 85 till 140 ton

3363 1003 91

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev

Atlas Copcos senaste generation av tunga hammare kräver mindre hydraulisk ineffekt från bäraren, samtidigt som maximala slagprestanda bibehålls. Det möjliggör användning av mindre bärare, vilket resulterar i lägre investeringskostnader för bäraren. Eftersom både investerings- och driftskostnaderna minskar kan de totala ägandekostnaderna minska avsevärt.


Funktioner och fördelar

 • DustProtector II
 • VibroSilenced Plus-system
 • ContiLube II
 • AutoControl
 • Energiåtervinning
 • StartSelect
 • PowerAdapt
 • Ventilerad slagkammare

Användningsområden

 • Demolering
 • Grundläggningsarbete
 • Tunneldrivning
 • Dikning
 • Undervattensarbete
 • Reducering av stenstorlek i stenbrott
 • Sprängfri gruvbrytning

Tekniska data

Tekniska specifikationer
Bärare, viktklass85 - 140 t
Servicevikt **10000 kg
Oljeflöde450 - 530 l/min
Arbetstryck160 - 180 bar
Slagfrekvens250 - 380 blows/min
Arbetsverktygets diameter240 mm
Verktygets arbetslängd880 mm
Max. hydraulisk ineffekt159 kW
Garanterad ljudeffektnivå123 dB(A)
Ljudtrycksnivå (r=10 m) ***93 dB(A)

MB- och HB-hydraulhammarserien – Engelska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Svenska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Franska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Tyska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Spanska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Portugisiska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Italienska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Ryska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Nederländska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Turkiska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Polska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Finska – Nedladdning
MB- och HB-hydraulhammarserien – Amerikansk engelska – Nedladdning

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev