hydraulhammare: Arbetsverktyg för riggmonterade hydraulhammare - Atlas Copco Sverige

Produktsökning

Beställ information [-]

hydraulhammare: Arbetsverktyg för riggmonterade hydraulhammare

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev

Verktyget för alla tillämpningar Måtten, materialegenskaperna och spetsarnas geometri hos arbetsverktygen i ClassicLine-serien har en stor inverkan på tillförlitlighet, slitagetålighet, prestanda och produktivitet. ClassicLine-serien är tillverkad i en särskild legering som har optimerats för tillämpningar med hydraulhammare. En avancerad värmebehandling och stränga kvalitetskontroller resulterar i maximal tålighet hos alla arbetsverktyg. Arbetsverktygen i Atlas Copco ClassicLine-serien är standardvalet för alla slags tillämpningar.


Funktioner och fördelar

  • Specialtillverkat mejselhållarområde och avfasningar
    för att minimera förslitningen på mejselhållaren.
  • Specialtillverkad slagyta som skyddar kolven
    och optimerar energiöverföringen.
  • Adapterad hårdhet för att skydda och öka livslängden
    hos omkringliggande delar.
  • Speciallackering förhindrar korrosion.

Atlas Copco Construction Technique Scandinavia

0771-243 030

Skicka ett e-brev